Ekošola

Znak eko šole


PROJEKT EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA


EKO HIMNA

NAŠA ŠOLA JE V RAČAH,
VSAK UČENEC JO POZNA.
RADI POJEMO VESELO,
SLIŠI NAJ SE DO NEBA

ZA OKOLJE MI SKRBIMO,
EKO FRAJERJI SMO VSI.
ZNANJA DOSTI SI ŽELIMO,
V NAS PRIJATELJSTVO ŽIVI.

ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO,
NAŠE ZNANJE NIMA MEJ.
PRIHODNOSTI SE NE BOJIMO,
VZKLIKNI Z NAMI, HEJ JUHEJ!

EKO - POGRAMSKI SVET ŠOLE


Eko-programski svet skupaj načrtuje okoljske dejavnosti naše šole, določa cilje delovanja ekošole, jih sproti evalvira ter skrbi, da so vsi na šoli seznanjeni in vključeni v projekt Ekošola kot način življenja. Glede na naravo dejavnosti, ki potekajo na šoli vključujemo v projekt tudi različne predstavnike lokalne skupnosti ter sodelujemo z mestno četrtjo Studenci.

Člani eko-programskega sveta v šolskem letu 2008/2009:

 • Zdenka Puhar, Boštjan Škreblin - koordinatorja Eko-šole;
 • Jožef Jurič - ravnatelj;
 • Sabina Ozmec - kronologije in stiki z javnostjo;
 • Milec Kristina - koordinator I. triade;
 • Martina Kovač - koordinator II. triade;
 • Tatjana Tramšek, Marija Zavernik - koordinatorici III. triade;
 • Drago Predikaka - stiki s tehničnim osebjem;
 • učenci - vsak razred po DVA predstavnika;
 • Lah Marjan - predstavnik staršev.


CILJI, KI SMO SI JIH ZADALI V ŠOLSKEM LETU 2008/2009

SKRBI NAS PRIHODNOST, ZATO ŽELIMO:
 • Razvijati odgovoren odnos do naših zanamcev in si skupaj prizadevati, da bodo imeli rodovi za nami isto kvaliteto življenja ( zrak, vodo, gozd, prst,..)
 • Oblikovati pozitiven odnos do vseh živih bitij in narave
 • Razvijati sposobnost zaznavanja in razumevanja ekoloških problemov
 • Spodbujati spoznanje, da je človek odvisen od narave in njen sestavni del
 • Spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu človeških posegov v naravno okolje
 • Da bi gojili in vzdrževali lepe medsebojne odnose, ki naj bi temeljili na medsebojnem spoštovanju.

 

PROJEKTI V KATERIH SODELUJEMO
 • VODA kot življenjska vrednota
 • Zgodnje naravoslovje kot temelj za trajnostni razvoj
 • Očistimo Slovenijo nevarnih odpadkov
 • Natečaj božičnih in novoletnih voščilnic
 • Ekobralna značka
 • Ekokviz za OŠ
 • Šport Špas - 9. maj - Dan športa treh generacij
 • Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš
 • Prispevki našega dela na spletnih straneh slovenske Ekošole
 • Projekt: Zemljo so nam posodili otroci
S SKUPNIMI MOČMI LAHKO OHRANJAMO NAŠ PLANET ZA ZANAMCE.

eko.jpg (8739 bytes)

 

Strani ureja RL.