ORGANIZACIJA POUKA

Razredniki določijo za svoje oddelke število dni pouka po mesecih glede na realizacijo kulturnih, naravoslovnih, športnih dni, DPD in ekskurzij.

 

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

PRVO: Od 01.09. do vključno 30.01.2009
DRUGO: Od 01.02. do vključno 24.06.2009

KONEC POUKA: 9. razred: ponedeljek, 15. junij 2009
KONEC POUKA: ostali: petek, 24. junij 2009

 

POČITNICE UČENCEV
 • jesenske počitnice: od 27.10. do vključno 30.10.2008
 • novoletne počitnice: od 29.12. do vključno 31.12.2009
 • zimske počitnice: od 23.02. do vključno 27.02.2009
 • prvomajske počitnice: od 28.04. do vključno 30.04.2009
 • letne počitnice: od 25.06. do vključno 31.08.2009

PRAZNIKI IN DRUGI PROSTI DNEVI TER INFORMATIVNI DNEVI
 • 31.10.2008 - dan reformacije
 • 01.11.2008 - dan spomina na mrtve
 • 25.12.2008 - Božič
 • 26.12.2008 - dan samostojnosti (novoletne počitnice)
 • 08.02.2009 - slovenski kulturni praznik
 • 13. in 14.02.2009 - informativna dneva v srednjih šolah
 • 13.04.2009 - velikonočni ponedeljek
 • 01. in 02.05.2008 - praznik dela (prvomajske počitnice)
 • sobota v mesecu marcu ali aprilu (po dogovoru z lovci) - delovna akcija čiščenja okolja ob dnevu Zemlje (22. april)
 • 16.06. - 27.06.2009 - popravni izpiti za učence 9. razreda
 • 26.06 - 09.06.2009 - popravni izpiti I. rok
 • 18.08. - 31.08.2009 - popravni izpiti II. rok

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA

Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole bo 01.09.2008 objavljen sklep ministrstva o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci opravljali nacionalno preverjanja znanja. V ponedeljek, 02.03.2009 bo objava sklepa o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega 3. predmeta.

 • NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred - redni rok: sreda, 06.05.2009
 • NPZ iz matematike za 6. in 9. razred-redni rok: torek, 05.05.2009
 • NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred-redni rok: ponedeljek, 11.05.2009
 • NPZ iz tujega jezika za 6. razred- redni rok: torek, 12.05.2009

NPZ samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ

 • NPZ iz matematike - naknadni rok: četrtek, 28.05.2009
 • NPZ iz slovenščine - naknadni rok: petek, 29.05.2009
 • NPZ iz tretjega predmeta - naknadni rok: ponedeljek, 01.09.2009

RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki: (predvideni so štirje - vedno ob 17.00)

 • 08.09.2008
 • 09.12.2008
 • 03.02.2009
 • datum 4. roditeljskega sestanka določi razrednik

SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

Govorilne ure:

Govorilne ure so planirali vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času.
Načelno so skupne govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu ob 17.00, individualne pa, ko so učitelji prosti v dopoldanskem času.

 • 07.10.2008
 • 04.11.2008
 • 06.01.2009
 • 10.03.2009
 • 07.04.2009
 • 05.05.2009
 • 02.06.2009
 

Strani ureja RL.