Obvestila

NPZ
Prispeval Rolando Lašič   
Ponedeljek, 04 Maj 2009 09:42

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu II. in III. triade v osnovni šoli. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Po Zakonu o osnovni šoli in Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli opravljajo učenci NPZ ob koncu II. triade (6. razred) prostovoljno, ob koncu III. triade (9. rezred) pa obvezno.

V 6. razredu se učenci prijavijo k NPZ s prijavnico.

V 6. razredu se NPZ opravlja iz predmetov: slovenščina, matematika, angleščina.

V 9. razredu se NPZ opravlja iz predmetov: slovenščina, matematika, tretji predmet, ki ga vsako leto v mesecu marcu določi šolski minister. V šolskem letu 2008/09 je za našo šolo določen tretji predmet ŠPORTNA VZGOJA.

NPZ se opravlja pisno, čas reševanja je 60 minut in poteka brez odmora.

Datume rednega in naknadnega roka določi minister s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju - 2. del (objavljenimi na spletni strani MŠŠ).

REDNI ROK

  • Torek, 5. maj 2009

MATEMATIKA ( 6. in 9. razred)

 

  • Sreda, 6. maj 2009

SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)

 

  • Ponedeljek, 11. maj 2009

ŠPORTNA VZGOJA (9. razred)

 

  • Torek, 12. maj 2009

ANGLEŠČINA (6. razred)

 

NAKNADNI ROK je namenjen samo učencem 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali objektivnih razlogov niso udeležili rednega roka.

  • Četrtek, 28. maj 2009

MATEMATIKA (9. razred)

 

  • Petek, 29. maj 2009

SLOVENŠČINA (9. razred)

 

  • Ponedeljek, 1. junij 2009

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA (9. razred)

 

 

Več informacij je na voljo na naslednji povezavi:

- Ric - NPZ

 

Strani ureja RL.