Zdrava šola

Tim: Marija Zavernik, Zdenka Puhar, Martina Kovač, Kristina Milec, Nada Vidovič, predstavnik staršev in učencev.


Naša šola se je vključila v slovenski projekt Zdrava šola leta 1998.


Ob deseti obletnici delovanja in opravljenih evalvacijah lahko zapišemo, da je obravnava zdravja v šoli zelo pomembna, saj na tisoče ur, ki jih učenci preživijo v šoli predstavlja idealno priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog otrok in mladostnikov. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se učenci raje učijo in delajo.
In ker smo tudi ekošola sta programa po vsebini in aktivnostih povezana in se dopolnjujeta.

 

V programu bomo tudi v prihodnje vključevali naslednje vsebine:

 • Učencem bomo pomagali pri oblikovanju pozitivne samopodobo in jih navajali, da bo lahko prav vsak prispeval k boljšemu življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, med učitelji ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Upoštevali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • V ponudbi malic in kosil bomo učence vzpodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja.

V šolskem letu 2008/2009 bomo nadaljevali:

 • z akcijo za čiste zobe,
 • nadaljevali s projektom »Spodbujamo nekajenje" v 4., 5. 6. 7. in 8, 9.r.
 • nadaljevanje CAP programa - preventiva zlorabe otrok v 4. in 5. razredu.

Čim več informacij in želja bomo skušali pridobiti od učencev in na podlagi teh izvesti njim zanimive dejavnosti. Realizirali jih bomo preko športnih, naravoslovnih, kulturnih dni, razrednih ur in projektnih dni. Še naprej bomo sodelovali z Inštitutom za varovanje zdravja in se dodatno izobraževali.

V tem šolske letu bomo za učence 2. in 3. razredov izvedli predavanje Otroci in zdravila . Izvajalci so lekarne, ki bodo s tematiko seznanili tudi starše na roditeljskem sestanku v mesecu decembru.

zdrsol_v.gif (1871 bytes)

 

Strani ureja RL.