OPREDELITEV IN SPLOŠNI CILJI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku ter vključuje učence od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šolski in hišni red šole do 17. ure. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko vodja OPB dovoli predčasen odhod učenca domov le s pisnim dovoljenjem staršev.
Za učence prvih razredov šola organizira od 6.00 do 8.00 jutranje varstvo.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente:

 • SU - samostojno učenje;
 • SD - sprostitvena dejavnost;
 • UPČ - ustvarjalno preživljanje časa;
 • K - kosilo.

Cilji podaljšanega bivanja se bodo prepletali in nadgrajevali z vzgojno - izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine bodo izhajale iz ciljev pouka ob upoštevanju potreb in želja učencev ter njihovih staršev.

 

Splošni cilji PB:

 • zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje učencev;
 • omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za pouk in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posameznih dejavnosti;
 • omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj;
 • omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih medsebojnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke - dr. William Glasser - Teorija izbire.

SESTAVINE IN OPERATIVNI CILJI PODALJŠANEGA BIVANJA

V okviru podaljšanega bivanja se s priloženim urnikom izvajajo naslednje dejavnosti:

 • samostojno učenje;
 • ustvarjalno preživljanje časa;
 • sprostitvena dejavnost;
 • kosilo.
ČASOVNA RAZPOREDITEV DELA V OPB

 

URE PON TOR SRE ČET PET
12.00 - 12. 50 SD SD SD SD SD
12.50 - 13.40 K K K K K
13.40 - 14.30 UPČ  UPČ UPČ UPČ  UPČ
14.30 - 15.20 SU SU SU SU  UPČ
15.20 - 16.10 SD SD SD SD SD
16.10 - 16. 55 SD SD SD SD SD

 

Učitelji, ki poučujejo v OPB in tedensko število ur:
 1. OPB (1. a in 1. b): Petra Pipenbaher
 2. OPB (2. b in 3. a): Nina Brezner,  Mojca Kosmačin
 3. OPB (2. a in 4. b): Primož Krašna, Boštjan Šterbal, Marija Zavernik, Boštjan Škreblin
 4. OPB (4. a, 5. a in 5. b): Irena Marković
 

Strani ureja RL.