Dokumenti > Dokumenti v sprejemanju > Dokumenti v sprejemanju

Dokumenti v sprejemanju
Prispeval Jožef Jurič   
Torek, 07 Julij 2009 10:20

Spoštovani starši in učenci!

 

V šolskem letu 2008/2009 smo se lotili oblikovanja dveh pomembnih dokumentov:

 • PRAVIL ŠOLSKEGA REDA IN
 • VZGOJNEGA NAČRTA.

 

Z  njima želimo vzpostaviti  red v šolski zgradbi in okolici šole ter doseči nemoteno delo in življenje v šoli.

 

Pri njunem oblikovanju  sodelujemo vsi strokovni delavci šole, učenci in starši.

 

Dokument mora na predlog ravnatelja sprejeti Svet šole najkasneje do 1. septembra 2009. Za pripravo vseh potrebnih začetnih aktivnosti in oblikovanje osnutka obeh dokumentov je ravnatelj v začetku šolskega leta 2008/2009 imenoval strokovni tim v sestavi:

 • Zdenka Puhar, pomočnica ravnatelja, vodja tima,
 • Severina Pfeifer, svetovalna delavka, namestnica vodje, (nadomestila Tina Ištvan),
 • Silvana Kokol, učiteljica,
 • Marjeta Breznik, učiteljica,
 • Sabina Ozmec, učiteljica,
 • Metka Pristovnik, knjižničarka

Vzgojni načrt je del Letnega delovnega načrta šole. Oblikovan je na osnovi vizije in poslanstva šole in obsega:

 • temeljne vrednote in vzgojna načela,
 • vzajemno sodelovalni odnos s starši,
 • vzgojne dejavnosti,
 • vzgojne postopke in
 • vzgojne ukrepe.

 

NAŠE TEMELJNE VREDNOTE SO:

 • znanje,
 • varnost,
 • poštenost,
 • odgovornost,
 • spoštovanje,
 • dobri odnosi - strpnost,
 • odgovornost,
 • doslednost.

Vzgojni načrt v bistvu pomeni dogovore, pravila, delovanje in  ukrepanje.

 

Pričakujemo, da boste s svojimi  predlogi, pripombami in  alternativnimi rešitvami doprinesli k oblikovanju  takšnega vzgojnega načrta, ki bo omogočal na šoli normalno delo in življenje ter dobro počutje vseh nas.

 

Predloge lahko posredujete po elektronski pošti, telefonu ali  osebno v šoli pri razredniku/čarki, ravnatelju ali strokovni delavki.

Dokumente najdete v razdelku Dokumenti/Dokumenti v sprejemanju.

 

Vabljeni k sodelovanju.

 

Ravnatelj: Jožef Jurič

 

Administrator strani RL.