Zakon o šolski prehrani:  alt u2010043.pdf 1.34 Mb

Pravila o šolski prehrani OŠ Rače  alt pravila_o_olski_prehrani_o_rae.doc 63.50 Kb

 

Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V letošnjem letu se pripravlja malica za 307 otrok in 170 kosil. Malica in kosilo se izvajata v šolski jedilnici za vse učence. Čas kosila je med 12.00 in 13.30. Dnevno evidenco prijav in odjav vodi tajnica šole.

Cena malice je 0,75 evrov in je enotna za vse učence. Pri obračunavanju malic se upošteva odsotnost učenca, ki je daljša od 3 dni, pri kosilu pa odpoved v naprej pri razredničarki. Prejete položnice je potrebno plačati do roka, kateri je vedno 15. v mesecu. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno delavko.
Že v preteklem šolskem letu je bilo zaznati vedno daljšo prisotnost otrok v šoli, kar pomeni, da so nekateri otroci v šoli devet ur. Zato smo se odločili, da bomo letos staršem teh otrok ponudili dodatni popoldanski obrok oziroma malico.
Šolsko prehrano načrtuje in spremlja Komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo predstavniki učencev, staršev, učiteljev, vodja kuhinje Nada Vidovič in vodja šolske prehrane Zdenka Puhar.


Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije:

  • kosilo za 1- do 3.r. : 1,80 €
  • kosilo za 4. do 5. r. : 1,90 €
  • kosilo od 6. do 9.r.: 2,00 €
  • kosilo za odrasle: 3,00 €
REGRESIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Tudi v tem šolskem letu boste lahko starši uveljavljali možnost regresiranja plačila šolske prehrane. Šola ima pri dodeljevanju regresa omejena denarna sredstva, zato bomo pri dodelitvi subvencije za šolsko prehrano upoštevali naslednje kriterije:

  • višina otroških dodatkov,
  • prejemanje denarne socialne pomoči,
  • specifike v družini (brezposelnost, dolgotrajna bolezen, število otrok,...)


Če menite, da ste do regresa upravičeni, vas prosimo, da izpolnite  alt Prošnjo za regresirano prehrano.  Izpolnjen obrazec z dokazili oddajte v šolski svetovalni službi ali tajništvu šole najkasneje do torka, 15. 09. 2009.
O dodelitvi subvencije šolske prehrane bo odločala komisija na podlagi izpolnjene vloge, kriterijev za dodelitev ter razpoložljivih sredstev na šoli.

O odločitvi komisije boste starši obveščeni v pisni obliki.

 

kuharica  sadje  kuhar 

 

 

Administrator strani RL.