O šoli

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA RAČE

Naslov: Grajski trg 1, 2327 RAČE
TELEFON:
Tajništvo: +386 2 609 71 10
Ravnatelj: +386 2 609 71 11
Svetovalna služba: +386 2 609 71 12
Pomočnica ravnatelja: +386 2 609 71 13
Računovodstvo: +386 2 609 71 14
Kuhinja: +386 2 609 71 15
Zbornica: +386 2 609 71 16
Knjižnica: +386 2 609 71 17
Telovadnica: +386 2 609 71 18
Fax: +386 2 609 71 19
Transakcijski račun: 01298-6030676659
Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292000
Enota šole: VVZ RAČE
Naslov vrtca: Nova ulica 5, 2327 RAČE
Telefon vrtca: +386 2 608 09 01 begin_of_the_skype_highlighting +386 2 608 09 01 end_of_the_skype_highlighting
Ravnatelj: JOŽEF JURIČ, prof.
Elektronski naslov ravnatelja: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Elektronski naslov šole: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletni naslov šole: www.osrace.si
URADNE URE ZA STARŠE: torek, sreda, četrtek od 10.00 do 12.00.

solamask

USTANOVITELJ

Osnovno šolo Rače, v čigar sestavo sodi tudi Enota vrtca Rače, je ustanovila Občina Rače-Fram z odlokom o ustanovitvi.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Zgornja Gorica, Spodnja Gorica, Brezula, Rače in del Ješence.

ŠOLSKI PROSTOR

Osnovna šola se nahaja v središču Rač. Število učilnic, matičnih in namenskih, je šestnajst. Oddelki razredne stopnje imajo pouk v učilnicah 1. nadstropja starega dela šole in nadzidka, oddelki predmetne stopnje pa v učilnicah pritličja, kjer imajo kabinetni pouk. Učilnice in druge prostore uporabljamo za pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti. V sklop šole spadajo tudi velika in mala telovadnica ter dve igrišei (za rokomet in košarko). Šolsko dvorišče z igrišči in travnatimi površinami je ograjeno in s tem ločeno od prometnih poti.

ORGANI ŠOLE

  1. svet šole
  2. ravnatelj
  3. strokovni organi
  4. svet staršev

ORGANI UPRAVLJANJA

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.

Strokovni organi v šoli so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razrednik in
  • predmetni strokovni aktivi.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Učenci naše šole uveljavljajo lastne interese preko predstavnikov oddelčnih skupnosti na sestankih šolske skupnosti, ki jih sklicuje njen predsednik. Volijo ga predstavniki oddelčnih skupnosti iz svojih vrst in sicer za obdobje dveh let. Delo šolske skupnosti usmerja mentorica šolske skupnosti, ki na začetku novega šolskega leta skliče sestanek skupnosti z novoizvoljenimi predstavniki oddelčnih skupnosti. na sestanku se sprejme program dela za tekoče šolsko leto in določi datum sklica Šolskega parlamenta, ki obravnava tematiko regijskega parlamenta, katerega skliče Zveza prijateljev mladine. Mentorica šolske skupnosti je Metka Pristovnik, šolski parlament pa vodi ravnatelj Jožef Jurič. Otroški parlament je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sklicih s predstavniki oddelčnih skupnosti in mentorjem, obravnava ugotovitve oddelčnih skupnostih o razpisani otroški problematiki. Mentor praviloma skliče parlament na začetku šolskega leta, ko izbere predstavnike za sklic območnega parlamenta v Mariboru, in ob koncu šolskega leta, ki ugotavlja uspešnost pristopov posameznih oddelčnih skupnosti do razpisane otroške problematike.

 

Administrator strani RL.