Svet staršev

Svet staršev

 

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki oddelkov šole:

 • 1.A -
 • 2.A - ROSITA VOLMUT ?
 • 2.B - SEBASTJAN KAPEL ?
 • 3.A - ANDREJ MANDL ?
 • 3.B - DANIJEL KOLETIČ ?
 • 4.A - SIMONA VOGRIN STRNAD ?
 • 4.B - MARJAN LAH ?
 • 5.A - MATEJ REPUŠIČ ?
 • 6.A - KARMEN ORNIK ?
 • 6.B - MILAN NAPAST ?
 • 7.A - SNEŽANA PRELOŽNIK ?
 • 7.B - IRIS KUMIN ?
 • 8.A - JANJA OTIČ ?
 • 8.B - MARIJA KLINC ?
 • 9.A - BRANKO LEVA ?
 • 9.B - VIKTOR BUTOLEN ?

 

Predstavniki oddelkov vrtca:

 • MATEJA MARČIČ
 

Administrator strani RL.