O šoli

Zdravstveno varstvo

PROGRAM OBVEZNEGA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009

 

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.

Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole s pripadajočim timom. Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje (UR. LIST R.S. št. 19/98).

 

Sistematični preventivni pregledi.

Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini.


Ti pregledi se izvajajo:

  • pri šolskih novincih
  • v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo in
  • v 1., 3., 6. in 8. razredu.

Na te preglede učenci prinesejo potrjene zdravstvene kartice, morebitne izvide specialistov, odpustnice iz bolnice, očala in tisti učenci 8. razreda, ki ne dovolijo odvzema krvi, pisno prepoved staršev oz. skrbnikov.

 

Cepljenja

Cepljenje novincev, učencev 1., in 3. razreda se vrši v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. skrbnikov.

Namenski pregledi po sistematskem pregledu

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti na bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje stanja kot na dve leti.

Ti pregledi se izvajajo v 2., 3., 7. in 9. razredu.

Pregled v 8. razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju, zato ga opravimo pri vseh učencih, kjer obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica.

Namenski pregledi pred cepljenjem

Izvajajo se pri cepljenju novinca (2. odmerek proti hepatitisu B) in v 3. razredu (davica-tetanus), v spremstvu staršev.

Izdaja zdravniškega mnenja o sposobnosti otroka pred začetkom šolanja, vezanega na sistematični pregled šolskih novincev pred vstopom v osnovno šolo (medicinsko svetovanje šolskemu novincu in njegovim staršem).

Storitev obsega tudi sodelovanje zdravnika na timski obravnavi pred vstopom v šolo, ki jo organizira šola.

Izdaja zdravniškega mnenja potrebnega za nadaljnje šolanje, vezanega na zadnji sistematični pregled v času šolanja (medicinsko poklicno svetovanje učencu in njegovim staršem).

Storitev obsega tudi sodelovanje zdravnika na timski obravnavi za poklicno svetovanje v 9. razredu, ki jo organizira šola in zavod za zaposlovanje s svojimi strokovnjaki.

 

Poročila šolam

Po končanih sistematičnih in namenskih pregledih ter ogledu šol analiziramo zdravstveno stanje učencev in higiensko ureditev šole ter sestavimo poročilo, v katerem šolsko vodstvo seznanimo z zdravstvenim stanjem učencev in higiensko ureditvijo šole ter predlagamo ustrezne ukrepe.

Opravičila za izostanek od pouka in opravičila za športno vzgojo

V skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, izdajamo zdravniška opravičila od pouka le za odsotnost, ki je trajala več kot pet šolskih (delovnih) dni skupaj in je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali hospitalno). Izjemoma se lahko razrednik in otrokov izbrani zdravnik za posamezne problematične učence dogovorita drugače.
Opravičila za športno vzgojo za več kot en mesec piše imenovani zdravnik šole.

PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE

Ob sistematskih pregledih izvajamo utečen program zdravstvene vzgoje, ki je prilagojen starosti, potrebam in željam pregledovane populacije. Zdravstveno vzgojo izvajamo skupinsko ali individualno v obliki svetovanja, pogovora ali predavanja, tudi z uporabo tehničnih pripomočkov.


URNIKI, SPREJEM IN NAROČANJE BOLNIKOV

V šolskem letu 2008/2009 je imenovani zdravnik naše šole še nadalje : mag. Leon Radolli, dr.med., specialist pediater, ki ordinira v ZD Hoče.


URNIK AMBULANTE ZA UČENCE NAŠE ŠOLE

Zdravstvena postaja HOČE, Bohovska cesta 7.

Urnik ambulante za učence naše šole:

 

kurativa preventiva

  • ponedeljek 13.15 - 19.30
  • torek 7.00 - 8.30 8.30 - 13.15
  • sreda 7.00 - 8.30 8.30 - 13.15
  • četrtek 12.00 - 18.15
  • petek 7.00 - 13.15

Nadomestna ambulanta za učence naše šole (kadar potrebujejo zdravniško pomoč v času izven rednega obratovanja ambulante dr. Radollija) je ambulanta v Vošnjakovi 4, IV. nad., ki deluje vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.30 in v soboto od 7.00 do 14.00.

Dežurna ambulanta deluje vsako soboto od 14.00 do 19.30, ob nedeljah in praznikih pa od 8.00 do 20.00,
V času od 19.00 do 6.00 pa deluje splošna urgentna ambulanta v prostorih SBM.


POSVETOVALNICA ZA MLADE

Namenjena je vsem mladim, ki imajo kakršnekoli probleme v šoli, doma, z vrstniki ali med seboj in ne vedo s kom bi se pogovorili. V našo posvetovalnico za mlade, ki je na Vošnjakovi 4/IV. Nad. Lahko pridejo brez zdravstvene izkaznice od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00 ure.


ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
Zobozdravstvena preventiva

Učenci od 1. do 5. razreda bodo nadaljevali s tekmovanjem v akciji "Za čiste zobe ob zdravi prehrani", ki poteka med učenci slovenskih osnovnih šol. Na naši šoli jo izvaja preventivna zobozdravstvena služba ZD iz Maribora pod vodstvom Bojane Kuhar, ki obišče učence enkrat mesečno. Starši izberejo otroku zobozdravnika sami.

 

Administrator strani RL.