Zdrava šola

Kmalu posodobljena vsebina!

Je mednarodni projekt v katerega je vključenih že 43 držav. V šolskem letu 2009/2010 bomo ponovno sodelovali v mednarodnem projektu ZDRAVIH ŠOL, kjer je rdeča nit zmanjševanje neenakosti v zdravju. To temo bomo osvetlili na razrednih urah in drugih dejavnostih z različnih vidikov:

 • osveščanje o pomenu zdravja in zdravih življenjskih navadah,
 • spodbujanje vrednot : solidarnost, sprejemanje drugačnosti,
 • skrbeli bomo za humane medsebojne odnose,
 • razvijali odgovornost,
 • iskali možnosti za reševanje konfliktov na miren način,
 • spoznavanje različnih vrst odvisnosti,
 • skrb za zdrav telesni in duševni razvoj.

Koordinatorici projekta : Martina Kovač in Marija Zavernik.

 

V programu bomo še nadalje vključevali naslednje vsebine:

 • Učencem bomo pomagali pri oblikovanju pozitivne samopodobo in jih navajali, da bo lahko prav vsak prispeval k boljšemu življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, med učitelji ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Upoštevali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • V ponudbi malic in kosil bomo učence vzpodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja.

V šolskem letu 2009/2010 bomo nadaljevali:

 • z akcijo za čiste zobe,
 • nadaljevali s projektom »Spodbujamo nekajenje" v 4., 5. 6. 7. in 8, 9.r.
 • nadaljevanje CAP programa - preventiva zlorabe otrok v 4. in 5. razredu.

Čim več informacij in želja bomo skušali pridobiti od učencev in na podlagi teh izvesti njim zanimive dejavnosti. Realizirali jih bomo preko športnih, naravoslovnih, kulturnih dni, razrednih ur in projektnih dni. Še naprej bomo sodelovali z Inštitutom za varovanje zdravja in se dodatno izobraževali.

 

zdrsol_v.gif (1871 bytes)

 

Administrator strani RL.