Navodila

Naša vesela šola - NAVODILA

 

V dejavnosti lahko sodelujejo učenci iz 2. in 3. triade.

Učenci sodelujejo v dejavnosti tako, da  sledijo navodilom zapisanim na šolski spletni strani. Tam  najdejo zapisane  teme za celo šolsko leto.  Posebej za vsak mesec pa ob razpisani temi dobijo tudi informacije, na katerih internetnih straneh  lahko preberejo vse potrebne informacije za šolsko tekmovanje.

 

Znanje učencev bomo preverjali s pomočjo vprašalnikov, ki bodo vključevali različne tipe nalog.  Vsak posameznik  mora sodelovati od devetih  na  najmanj šestih tekmovanjih.

Rezultati vsakega tekmovanja se bodo redno objavljali na šolski spletni strani, šolski televiziji in oglasni deski  NVŠ v spodnji avli.

 

Tekmovanja bodo potekala  enkrat mesečno, in sicer  ZADNJI  PETEK  V MESECU ob 7.30 v nemški učilnici.

 

Cilji dejavnosti so:

  • učenci nadgrajujejo in si širijo  temeljna znanja,
  • sodelujejo po lasni želji,
  • svoje znanje preverjajo in razvijajo  zdrav tekmovalni duh,
  • uporabljajo  računalnik za pridobivanje informacij

TEME ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 SO NASLEDNJE:

 

 

Mentorici NVŠ se bova tudi letos potrudili in poiskali sponzorja, ki bo poskrbel za prijetno presenečenje učencev -  zmagovalcev v znanju iz Vesele šole.

 

 

Mentorici: Zdenka Puhar, Sabina Ozmec

 

 

 

Pokrovitelj Naše vesele šole:

pozejdon

 

Administrator strani RL.