Vprašalniki

OPREDELITEV IN SPLOŠNI CILJI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku ter vključuje učence od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa vzgojni načrt šole in hišni red. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učitelj, ki je po urniku tisti dan v oddelku podaljšanega bivanja, dovoli predčasen odhod učenca domov le s pisnim dovoljenjem staršev. Za učence prvega razreda organizira šola v času od 6.00 do 8.00 jutranje varstvo. Za učence vozače organizira šola čakajoči oddelek od 7.15 do 8.10 in od 14.00 do 15.00.

 

Cilji podaljšanega bivanja se bodo prepletali in nadgrajevali z vzgojno – izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine bodo izhajale iz ciljev pouka ob upoštevanju potreb in želja učencev ter njihovih staršev.

Potek dela v podaljšanem bivanju

V okviru podaljšanega bivanja se s priloženim urnikom izvajajo naslednje dejavnosti:

  • samostojno učenje,
  • ustvarjalno preživljanje časa,
  • sprostitvena dejavnost,
  • kosilo.

 

ČASOVNA RAZPOREDITEV DELA V OPB

 

URE PON TOR SRE ČET PET
12.00 - 12. 50 K
K K K K
12.50 - 13.40 SD
SD
SD
SD
SD
13.40 - 14.30 SU SU SU SU SU
14.30 - 15.20 UPČ
UPČ UPČ UPČ
UPČ
15.20 - 16.10 SD SD SD SD SD

 

 

Pravni poduk Administrator strani RL.