Obvestila

NPZ
Prispeval Rolando Lašič   
Ponedeljek, 04 Maj 2009 09:42

 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu II. in III. triade v osnovni šoli. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Po Zakonu o osnovni šoli in Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli opravljajo učenci NPZ ob koncu II. triade (6. razred) prostovoljno, ob koncu III. triade (9. rezred) pa obvezno.

 

V 6. razredu se NPZ opravlja iz predmetov: slovenščina, matematika, angleščina.

V 9. razredu se NPZ opravlja iz predmetov: slovenščina, matematika, tretji predmet, ki ga vsako leto v mesecu marcu določi šolski minister.

NPZ se opravlja pisno, čas reševanja je 60 minut in poteka brez odmora.

Datume rednega in naknadnega roka določi minister s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju - 2. del (objavljenimi na spletni strani MŠŠ).

REDNI ROK

 

- petek, 04.05.2012: MATEMATIKA (6. in 9. razred)

- torek, 08.05.2012: SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)

četrtek, 10.05.2012: TUJI JEZIK (6. razred) in tretji predmet (9. razred)

 

NAKNADNI ROK je namenjen samo učencem 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali objektivnih razlogov niso udeležili rednega roka.

 

- sreda, 30.05.2012:  MATEMATIKA

- četrtek,  31.05.2012:  SLOVENŠČINA

petek 01.06.2012:  TRETJI PREDMET

 

Več informacij je na voljo na naslednji povezavi:

- Ric - NPZ

 

Pravni poduk Administrator strani RL.