Vprašalniki

Izbirni predmeti

Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete.


Razdeljeni so v dva sklopa:

 • Družboslovno-humanistični sklop.
 • Naravoslovno-tehnični sklop.

 

Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.


Učenci 7. razreda so izbrali naslednje:

 • Šport za sprostitev -  17  učencev (Jelka Trantura, Boštjan Šterbal)
 • Sonce, luna, zemlja -14 učencev ( Romana Šabeder)
 • Rastline in človek -14 učencev (Boštjan Škreblin)
 • Urejanje besedil - 7 učencev (Rolando Lašič)
 • Šolsko novinarstvo- 7 učencev (Anita Golavšek)
 • Likovno snovanje I -12 učencev (Primož Krašna)

Učenci 8. razreda so izbrali:

 • Sodobna priprava hrane - 8 učencev (Marija Zavernik)
 • Multimedija  - 16 učencev (Rolando Lašič)
 • Šport za zdravje  - 11 učencev (Jelka Trantura, Boštjan Šterbal)
 • Izbrani šport, nogomet - 19 učencev ( Boštjan Šterbal)
 • Okoljska vzgoja II - 6 učencev (Boštjan Škreblin)
 • Šolsko novinarstvo - 4 učenci (Anita Golavšek)
 • Likovno snovanje I - 5 učencev (Primož Krašna)

Učenci 9. razreda so izbrali:

 • Šport za zdravje  - 11 učencev (Jelka Trantura, Boštjan Šterbal)
 • Računalniška omrežja - 11 učencev (Rolando Lašič)
 • Likovno snovanje II -15 učencev (Primož Krašna)
 • Okoljska vzgoja II - 13 učencev (Boštjan Škreblin)
 • Izbrani šport - Ples - 26 učencev (Jelka Trantura)

 

 

Pravni poduk Administrator strani RL.