Obvestila > Nadarjeni otroci

Nadarjeni otroci

 

 

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki, učitelji in psihologi s Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.Na naslednjih povezavah lahko poiščete več informacij o tej raznoliki skupini učencev in program dela v tem šolskem letu:


  • Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A1.pdf

  • Program dela z nadarjenimi učenci v šolskem letu 2011/2012 (doc)

 

imagesCAGTT3RU

 

Pravni poduk Administrator strani RL.