Šolski koledar

Šolski koledar

ORGANIZACIJA POUKA

 

Razredniki določijo za svoje oddelke število dni pouka po mesecih glede na realizacijo kulturnih, naravoslovnih, športnih dni, DPD in ekskurzij.

 

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

PRVO: Od 01.09. do vključno 31.01.2012

DRUGO: Od 01.02. do vključno 22.06.2012

 

KONEC POUKA: 9. razred: petek, 15. junij 2012

KONEC POUKA: ostali: petek, 22. junij 2012

 

POČITNICE UČENCEV

 

jesenske počitnice: od ponedeljka 31.10. do vključno petka 04.11.2011

novoletne počitnice: od ponedeljka 26.12. do vključno petka 30.12.2011

zimske počitnice: od ponedeljka 20.02. do vključno petka 24.02.2012

prvomajske počitnice: od ponedeljka 30.04. do vključno srede 02.05.2012

letne počitnice: od sobote 23.06. do vključno 31.08.2012

 

PRAZNIKI IN DRUGI PROSTI DNEVI TER INFORMATIVNI DNEVI

Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08 in 45/10) je minister za šolstvo in šport izdal podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2011/12.

 • 31.10.2011 – dan reformacije (ponedeljek)
 • 01.11.2011 – dan spomina na mrtve (torek)
 • 25.12.2011 – božič (nedelja)
 • 26.12.2011 – dan samostojnosti in enotnosti (ponedeljek)
 • 01.01. in 02.01.2012 – novo leto (nedelja in ponedeljek)
 • 08.02.2012 - slovenski kulturni praznik (sreda)
 • 10. in 11.02.2012 – informativna dneva za vpis v srednje šole (petek in sobota)
 • 09.04.2012 - velikonočni ponedeljek
 • 27.04.2012 – dan upora proti okupatorju (petek)
 • 01. in 02.05.2012 – praznik dela (torek in sreda - prvomajske počitnice)
 • 12.05.2012 (okvirno) - športni dan Druženje treh generacij (sobota)
 • 18.06 – 02.07.2012 – 1. rok za popravne izpite za učence 9. razreda
 • 26.06 – 09.07.2012 – 1. rok za popravne izpite za učence od 1. – 8. razreda
 • 20.08. – 31.08. 2012 – 2. rok za popravne izpite za učence od 1. - 9. razreda


NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA


Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole je bil 01.09.2011 objavljen sklep ministrstva o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci opravljali nacionalno preverjanja znanja. Ti predmeti so: kemija, fizika, državljanska in domovinska vzgoja in etika, glasbena vzgoja. V četrtek, 01. 03. 2012 bo objava sklepa o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega 3. predmeta za devetošolce.

 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred - redni rok: petek, 04. 05. 2012

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred - redni rok: torek, 08. 05. 2012

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred - redni rok: četrtek, 10. 05. 2012

NPZ iz tujega jezika za 6. razred - redni rok: četrtek, 10. 05. 2012

 

Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ: četrtek, 25.05.2012

Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ: ponedeljek, 28.05.2012.

 

NPZ samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku:

NPZ iz matematike – naknadni rok: sreda, 30. 05. 2012

NPZ iz slovenščine – naknadni rok: četrtek, 31. 05. 2012

NPZ iz tretjega predmeta – naknadni rok: petek, 01.06.2012

 

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

 

Vsi učenci v mesecu juniju 2012.

 

NAČRTOVANE SMERI ZAKLJUČNIH EKSKURZIJ

 

 • 1. R. LJUBLJANA – NARODNI MUZEJ
 • 2.R. GORENJSKA – KRANJSKA GORA – KEKČEVA DEŽELA
 • 3.R. SLOVENSKA KOROŠKA – PREŽIHOVINA, IVARČKO JEZERO, MEŽICA - rudnik
 • 4.R. MOZIRSKI GAJ, JAMA PEKEL, LOGARSKA DOLINA
 • 5.R. DRAVINJSKE GORICE IN BIZELJSKO – DVOREC TREBNIK, ŽIČKA KARTUZIJA, ROGAŠKA SLATINA, OLIMJE
 • 6. R. NOTRANJSKA- POSTOJNSKA JAMA, CERKNŠKO JEZERO, GRAD SNEŽNIK
 • 7.R. DOLENJSKA–BOGENŠPERK, MULJAVA, RAFTING NA KRKI, LJUBLJANA
 • 8.R. DOLENJSKA – DOLINA KRKE- rafting po KRKI, BOGENŠPERK, MULJAVA, LJUBLJANA
 • 9.R. PRIMORSKA - SOLINE SEČOVLJE, PIRAN, PORTOROŽ in KOPER

 

KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA IN SODELOVANJE S STARŠI

 

Redovalne konference:

 • 30.01.2012
 • 11.06.2012 – 9. razred
 • 18.06.2012 – 1. - 8.r.

Redne mesečne konference:

 • 03.10.2011
 • 07.11.2011
 • 05.12.2011
 • 13.02.2012
 • 05.03.2012
 • 16.04.2012
 • 07.05.2012

Pedagoški sestanki:

 • Vsako sredo od 7.00 - 7.30 ali po dogovoru.

Razredni roditeljski sestanki

 

Roditeljski sestanki: (predvideni so trije, četrtega organizira razrednik po potrebi). Vsi roditeljski sestanki so na razredni stopnji ob 17.00 uri, na predmetni stopnji pa ob 18.00 uri.

 • 06.09.2011 – skupni uvodni del in nato po razredih
 • 06.12.2011 – razredni sestanki
 • 06.03.2012 - skupni roditeljski sestanek
 • četrti roditeljski sestanek organizira razrednik po potrebi

Skupne govorilne ure za vso šolo

 

Govorilne ure so planirali vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času.

Načeloma so skupne govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu po dogovoru ob 16.00 ali 17.00 uri, individualne pa, ko so učitelji prosti v dopoldanskem času.

 • 04.10.2011
 • 08.11.2011
 • 10.01.2012
 • 03.04.2012
 • 08.05.2012
 • 05.06.2012

 

 

1. 9. 2011 začetek pouka
31. 10. 2011 dan reformacije
1. 11. 2011 dan spomina na mrtve
2. 11.-4. 11. 2011 jesenske počitnice
25. 12. 2011 božič
26. 12. 2011 dan samostojnosti in enotnosti
27. 12. 2011-30. 12. 2011 novoletne počitnice
1. in 2. 1. 2012 novo leto
31. 1. 2012 zaključek ocenjevalnega obdobja
8. 2. 2012 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
10. in 11. 2. 2012 informativna dneva v srednjih šolah
20. 2.-24. 2. 2012 zimske počitnice
9. 4. 2012 velikonočni ponedeljek
27. 4. 2012 dan upora proti okupatorju
30. 4. 2012 prvomajske počitnice
1. in 2. 5. 2012 praznik dela
15. 6. 2012 zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
22. 6. 2012 zaključek pouka za učence ostalih razredov,   spričevala
25. 6. 2012 dan državnosti

 

pdfKoledar_11_12_1del.pdf78.93 KB

 

Pravni poduk Administrator strani RL.