Projekti

 

 • sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost – oktober,
 • športni program Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda,
 • športni program Martin Krpan za učence 4. in 5. razreda,
 • športni projekt Veter v laseh,
 • intenzivne pevske vaje mladinskega pevskega zbora,
 • projekt Zdrava šola,
 • bralni projekt Rastem s knjigo,
 • kiparska delavnica,
 • projekt Bodimo prijatelji,
 • EKOŠOLA – mednarodni projekt,
 • projekt Jezikovna kopel (1.,2. in 3. razred),
 • raziskovalne naloge (2 nalogi),
 • izlet nemškega jezika v nemško govoreče dežele,
 • team za nadarjene,
 • team za vzgojni načrt,
 • umetnostna galerija,
 • občinski literarni in likovni natečaj za podelitev Frkolinovih nagrad,
 • projekt Šport- Špas: Dan druženja treh generacij,
 • teden otroka – prvi teden v oktobru,
 • plavalni tečaj 2. razred,
 • preverjanje plavanja za učence 6. razreda,
 • zdravniški pregled – 8. razred,
 • zdravniški pregled - 4. razred,
 • božično novoletni bazar,
 • kulturni praznik – februar,
 • športna prireditev Veter v laseh - maj,
 • likovno razstavišče osnovne šole Rače – redne razstave likovnih umetnikov in otroških likovnih del
 • glasbena šola,
 • plesna šola,
 • tečaj rolkanja (prva triada)
 • tečaj nemškega jezika (1 - 3. razred)
 • tečaj angleškega jezika (od 1. – 3. razreda)
 • fakultativni pouk nemškega jezika (od 4. – 6. razreda)
 • humanitarna akcija Drobtinica,
 • zaključna prireditev v mesecu juniju.

 

 

Pravni poduk Administrator strani RL.