Šolski sklad

Šolski sklad

Sklad je namenjen za obogatitev vzgojnoizobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli. Sklad bo pridobival sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

 

V šolskem letu 2011/2012 so se starši prostovoljno odločali med ponujenimi višinami prispevkov (3,00 ali 6,00 €). Ob začetku šolskega leta starši podpišejo izjavo, iz katere je razvidno, za kakšen prispevek so se odločili. Kakor do sedaj, bomo tudi v bodoče sredstva sklada namenili za dvig kvalitete vzgojnega dela in v vse dejavnosti, ki ne izhajajo iz obveznega vzgojno – izobraževalnega programa, namenili sredstva za pomoč socialno šibkim in za učence, ki se udeležuje šolskih tekmovanj.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, njegov mandat traja dve leti. Sklad deluje po sprejetih pravilih. Njegova naloga je bdeti nad gospodarnim in odgovornim poslovanjem sklada.

V upravnem odboru za šolski sklad so naslednji člani:

  • Ivanka Fingušt,
  • Irena Markovič,
  • Nina Brezner,
  • Tomaž Seliškar,
  • Natalia Varl,
  • Kristijan Gselman
  • Kristina Plajnšek.

VABILA:

DOKUMENTI:

 

POROČILA:

 

Pravni poduk Administrator strani RL.