Predmetnik

1. TRILETJE

3. TRILETJE

3. TRILETJE

Število ur na teden

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

OBVEZNI PROGRAM

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Prvi tuji jezik

2

3

4

4

3

3

Drugi tuji jezik

 

 

 

2

2

2

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

2

3

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

Državljanska vzgoja in etika

1

1

Spoznavanje okolja

3

3

3

Fizika

2

2

Kemija

2

2

Biologija

1,5

2

Naravoslovje

2

3

Naravoslovje in tehnika

3

3

Tehnika in tehnologija

2

1

1

Gospodinjstvo

1

1,5

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Število predmetov

6

6

6

8

9

11

12

14

12

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur rednega pouka

20

21

22

24

26

26

27,5

28

28

Izbirni predmet 1

2/1

2/1

2/1

Izbirni predmet 2

1

1

1

Tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

DNEVI DEJAVNOSTI

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Število tednov dejavnosti

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RAZŠIRJENI PROGRAM

Dod. pomoč otrokom s pos. potrebami

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni, dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Pravni poduk Administrator strani RL.