Obvestila > Subvencionirana prehrana - šol. leto 2012/2013

Subvencionirana prehrana - šol. leto 2012/2013
Torek, 22 Maj 2012 11:59

 

 

Spoštovani starši,

 

obveščamo vas, da je potrebno za novo šolsko leto, torej šolsko leto 2012/2013, na pristojnem Centru za socialno delo (CDS) vložiti vlogo za brezplačno (subvencionirano) prehrano, torej za malico in kosilo.

 

Vlogo morate oddati najkasneje do 31. 8. 2012 na Centru za socialno delo.

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ste do dodatne subvenicje za malico in/ali kosilo upravičeni od prvega šolskega dneva dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko CDS prejme vlogo za subvencijo. Subvencija velja za obdobje enega šolskega leta, kar pomeni, da morate za vsako šolsko leto vlogo vložiti ponovno.

 

Več si lahko preberete na:

- http://csd-mb.si/sl/page/view/Prejemki

Vloga,

- http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf

 

Pravni poduk Administrator strani RL.