Obvestila > Vabilo na 15. redno sejo Sveta OŠ Rače

Vabilo na 15. redno sejo Sveta OŠ Rače
Prispeval T. Tramšek   
Torek, 12 Junij 2012 09:29

Vabim Vas na 15. redno sejo Sveta OŠ Rače, ki bov ponedeljek, 18. junija 2012,ob 18.00 uri, v sejni sobi šole.

 

DNEVNI RED:

  1. PREGLED PRISOTNOSTI IN PREGLED SKLEPOV PREJŠNJE 14. REDNE SEJE.
  2. POTRDITEV SKLEPA KORESPONDENČNE SEJE Z DNE 20. MAREC 2012.
  3. SEZNANITEV ČLANOV SVETA S SKLEPOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAČE-FRAM O IMENOVANJU NOVEGA NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET OŠ RAČE.
  4. SEZNANITEV S SKLEPI ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV, KI JE BILA 8.6.2012.
  5. SEZNANITEV Z NAČRTOVANIMI OBLIKAMI DIFERENCIACIJE IN IZBOROM UČBENIKOV TER DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013.
  6. PREDSTAVITEV RAZULTATOV NPZ V ŠOLSKEM LETU 2011/2012.
  7. PREDLOGI ZA DOPOLNITEV LDN V ŠOLSKEM LETU 2012/2013.
  8. KADROVSKA PROBLEMATIKA
  9. AKTUALNE POBUDE IN PREDLOGI.

Prosimo Vas, da se seje zagotovo udeležite!

Lepo pozdravljeni!

 

Predsednica sveta šole: TATJANA TRAMŠEK

 

Pravni poduk Administrator strani RL.