Ekošola

  Znak eko šole                                

 

 

ZAKLJUČEK EKO LETA 2011/2012

V mesecu maju smo v šolski avli pripravili razstavo plakatov, na katerih smo prikazali naše dejavnosti v šolskem letu 2011/2012. Ker zdaj že drugo leto zapored spremljamo porabo nekaterih energentov in stroškov zanje ter skušamo ozaveščati učence in zaposlene v šoli k varčni rabi, bomo s temi dejavnostmi nadaljevali še vsaj v naslednjem šolskem letu. Na ta način bomo nato lahko naredili prerez skozi tri leta, kar nam bo pokazalo, ali smo bili pri svojem delu uspešni.

 

Boštjan Škreblin

  

OBISK ČEBELARJA

V mesecu maju smo s 7. razredom obiskali Čebelarstvo Hergan v Brezuli. Gospod Hergan nam je razložil vse o čebelah in čebeljih izdelkih, ki so jih na koncu učenci dobili tudi na pokušino.

 

Boštjan Škreblin

  

EKOKVIZ 2012 

V torek, 6.3.2012, se bomo udeležili tekmovanja v Ekokvizu. Kot že nekaj zadnjih let celotno tekmovanje poteka preko spleta. Ekipo sestavljajo po trije učenci. Tekmovanje je namenjeno učencem 6., 7. in 8. razredov. V letošnjem šolskem letu se ga bo udeležilo 12 ekip iz naše šole. Priprave so v polnem teku. Teme letošnjega ekokviza so odpadki, voda, prehrana.

 

Boštjan Škreblin

  

OBISK EKOKMETIJE 

V četrtek, 24.11.2011, smo z učenci 7.a in 7.b obiskali Ekokmetijo Podgrajšek v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Prikazali so nam celoten postopek pridobivanja jabolčnega soka od plodov do končnega pakiranja. Posamezne korake v postopku so preizkusili tudi učenci, ki so bili nad delom navdušeni. Za potrebno energijo pa so poskrbeli izdelki ekokmetije, s katerimi so se učenci posladkali.

 

Boštjan Škreblin

 

SESTANEK EKOSVETA

11. novembra 2011 smo imeli sestanek ekosveta, ki so se ga udeležili predstavnika ekosveta iz posameznih oddelkov. Dogovorili smo se, da bodo predstavniki poskrbeli za ureditev ekokotičkov in ekokošev v matičnih učilnicah. Ekokotičke bodo sproti urejali in dopolnjevali, da bodo ves čas aktualni. Izvajanje nalog spremlja posebna skupina učencev, ki vsak mesec fotografira ekokotičke in ekokoše ter izdela poročilo.

Dogovorili smo se tudi, da mora vsak oddelek izdelati vsaj 10 napisov, ki opozarjajo na ugašanje luči in 5 napisov, ki opozarjajo na zapiranje vode. Napise bomo plastificirali in z njimi nadomestili lanske napise.

 

Boštjan Škreblin

 

EKO POGRAMSKI SVET ŠOLE

Eko programski svet skupaj načrtuje okoljske dejavnosti naše šole, določa cilje delovanja ekošole, jih sproti evalvira ter skrbi, da so vsi na šoli seznanjeni s projektom in vključeni v projekt Ekošola kot način življenja. Glede na naravo dejavnosti, ki potekajo na šoli, vključujemo v projekt tudi različne predstavnike lokalne skupnosti.

Člani eko programskega sveta v šolskem letu 2011/2012 so:

 • Boštjan Škreblin - koordinator Eko-šole;
 • Jožef Jurič - ravnatelj;
 • Milec Kristina - koordinatorica I. triade;
 • Martina Kovač - koordinatorica II. triade;
 • Drago Predikaka - stiki s tehničnim osebjem;
 • učenci - vsak razred po dva predstavnika.

V okviru ekošole bomo nadaljevali z udejanjanjem načel in ciljev, ki smo jih zapisali v ekolistino pred desetimi leti:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine;
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološke pridelane hrane, pitniki s filtri, gibanje ...)
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
 • povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.

V LDN-ju ekošole za leto 2011/2012 ostajajo enake prednostne naloge kot v preteklem šolskem letu: energija, odpadki in voda. Vse aktivnosti v navedenih sklopih so naravnane raziskovalno in vodijo k udejanjanju in uresničevanju zapisanih ciljev in nalog ekošole ter vključujejo vse učence, učitelje, starše in predstavnike lokalne skupnosti. Za spremljevalne dejavnosti smo si izbrali sodelovanje v projektih, ki jih ponuja program nacionalne ekošole:

 

 • BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
 • DAN DRUŽENJA TREH GENERACIJ
 • EKO BRALNA ZNAČKA
 • EKOKVIZ
 • LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS
 • HUMANITARNE AKTIVNOSTI
 • OBISK EKOKMETIJE
 • AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO 2012
 • PROGRAM EKOGLAVCE
 • OKOLJSKI PREGLED

eko.jpg (8739 bytes)

 

Pravni poduk Administrator strani RL.