Zdrava šola

V šolskem letu 2011/2012 bomo ponovno vključeni v mrežo zdravih šol, kjer je rdeča nit Odnos – si. V ure oddelčnih skupnosti si bomo zastavili naloge, s katerimi bomo bolj intenzivno in načrtno obravnavali različne odnose. Med te odnose spada najprej odnos posameznika do sebe in nato do drugih.

 

S pomočjo aktivnih metod in oblik dela bomo učencem pomagali oblikovati odnos do okolja, izobraževanja, varnosti, zaščite pred sončnimi žarki, zdrave prehrane, gibanja, zasvojenosti, higiene, kemijske (ne)varnosti, prostega časa, uporabe računalnika, učenja ... do zdravja in do življenja nasploh.

V program bomo še nadalje vključevali naslednje vsebine:

 • Učencem bomo pomagali pri oblikovanju pozitivne samopodobe in jih navajali, da bo lahko vsak prispeval k boljšemu življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, med učitelji ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da smo strokovni delavci zgled za pravilno obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Sodelovali bomo z Inštitutom za varovanje zdravja in se dodatno izobraževali.
 • Upoštevali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • V ponudbi malic in kosil bomo učence vzpodbujali k zdravemu in kulturnemu načinu prehranjevanja.
 • Nadaljevali bomo z izvajanjem rekreativnih odmorov, kjer se učenci sprostijo in dobijo energijo za nadaljnje delo.
 • Učenci od 1. do 5. razreda bodo nadaljevali s tekmovanjem v akciji »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«.

Od učencev bomo skušali pridobiti čim več informacij in želja in na podlagi teh izvedli njim zanimive dejavnosti. Realizirali jih bomo preko dnevov dejavnosti in razrednih ur.

 

Koordinatorica projekta: Martina Kovač

 

zdrsol_v.gif (1871 bytes)

 

Pravni poduk Administrator strani RL.