OŠ RAČE

Spoštujemo preteklost - obvladamo sedanjost - načrtujemo prihodnost.

EU e-Privacy Directive

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

Poglej izjavo o zasebnosti

Poglejte dokumente Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah!

Zavrnili ste piškotke. To odločitev lahko spremenite!

Dovolili ste, da se piškotki namestijo na vašo napravo. To odločitev lahko spremenite.

Zdrava šola

 V šolskem letu 2012/2013  bomo ponovno vključeni v mrežo zdravih šol, kjer je rdeča nit Vrednote (»vredno-te«).V ure oddelčnih skupnosti in tudi druge ure v predmetniku si bomo zastavili naloge, s katerimi bomo bolj intenzivno in načrtno obravnavali različne vrednote. Temelji vrednot se porajajo v družini, njihovo nadgradnjo pa bo dograjevalo in spodbujalo šolsko in širše družbeno okolje. Vrednote so pomemben pokazatelj posameznikovega osebnega kot tudi širšega družbenega kulturnega razvoja.

V program bomo še nadalje vključevali naslednje vsebine:

 • Učencem bomo pomagali pri oblikovanju pozitivne samopodobe in jih navajali, da bo lahko vsak prispeval k boljšemu življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, med učitelji ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvo dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da smo strokovni delavci zgled za pravilno obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Sodelovali bomo z Inštitutom za varovanje zdravja in se dodatno izobraževali.
 • Upoštevali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
 • V ponudbi malic in kosil bomo učence vzpodbujali k zdravemu in kulturnemu načinu prehranjevanja.
 • Nadaljevali bomo z izvajanjem rekreativnih odmorov, kjer se učenci sprostijo in dobijo energijo za nadaljnje delo.
 • Učenci od 1. do 5. razreda bodo nadaljevali s tekmovanjem v akciji »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«.

Od učencev bomo skušali pridobiti čim več informacij in želja in na podlagi teh izvedli njim zanimive dejavnosti. Realizirali jih bomo preko dnevov
dejavnosti in razrednih ur.

Koordinatorica projekta: Martina Kovač