DOKUMENTI:

 

ZAPISNIKI:

 

GRADIVO ZA 1. SEJO SVETA STARŠEV:

POVEZAVE:

Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol

 

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki oddelkov šole:

RAZRED PREDSTAVNIK
1A ANNA PIHLER
1B TOMAŽ SELIŠKAR
2A  PRIMOŽ VIDOVIČ
2B  ALEKSANDER ZIDANŠEK
3A  BORUT BATAGELJ
3B  MARTINA ARBEITER
4A  BRUMEN MIHAELA
4B  BRANKO ANČEVSKI
5A  SIBILI SIMONIČ
5B  SEBASTIAN BERANIČ
6A  ANDREJ MANDL
6B  MAJDA LEVA KREPFL
7A  LEŠNIK MATEJA
7B  ANDREJ KAC
8A  ALENKA MUSTAFA
8B  MATEJ REPUŠIČ
9A  ANITA KOLEDNIK
9B  

Predstavniki vrtca:

ODDELEK PREDSTAVNIK
LUNICE Dragan Jovanović 
MAVRICE Barbara Bradač 
ZVEZDICE Anja Bauman Školjak 
SNEŽINKE Maja Semenič 
SONČKI  Marina Koren Dvoršak
OBLAČKI  Klavdija Golobič Petek
MEHURČKI  Barbara Sollero
KAPLJICE  Maja Borovnik