INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV V POSOČJE, FURLANIJO IN NA PRIMORSKO

V šolskem letu 2013/2014 načrtujemo izvedbo dvodnevne ekskurzije, ki bo medpredmetno zasnovana. Učenci bodo na tej ekskurziji pridobivali, dopolnjevali in nadgrajevali znanja iz zgodovine, geografije, slovenščine, državljanske ter domovinske vzgoje in etike. Ekskurzija je nujna oblika sodobnega pouka, pri kateri učenci razvijajo prostorske predstavljivosti, spoznavajo vrednote, probleme okolja, usposabljajo se za samostojno mišljenje in usvajanje znanja ter pridobivajo uporabna znanja in spretnosti. Z ekskurzijo želimo pri učencih razvijati učenje, s katerim dosežemo večjo in trajnejšo kakovost pridobljenega znanja. Na ekskurziji bo poleg ogledov izvedena vrsta aktivnosti učencev: načrtovanje poti, naloge terenskega opazovanja, predstavitev referatov, igre vlog, pisanje poročila in evalvacija.

Natančen program in cilje bomo predstavili staršem devetošolcev na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru 2014.

V kolikor se bodo starši strinjali z izvedbo ekskurzije jo bomo izpeljali 10. in 11. oktobra 2013.
Ekskurzijo bodo pripravile in izvedle učiteljice Tatjana Tramšek, Sabina Ozmec, Metka Pristovnik in Marija Kosmačin.

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA OSMOŠOLCEV V LONDON

V letošnjem šolskem letu bomo izvedli interdisciplinarno ekskurzijo v London, kjer bodo učenci pridobili nova znanja z naravoslovnega in družboslovnega področja (geografija, angleščina, tehnika in tehnologija, astronomija, slovenščina, glasbena vzgoja in zgodovina). Cilje določi vsak učitelj za svoj predmet. Interdisciplinarno ekskurzijo bomo izvedli marca 2014. Koordinatorji so Aleš Štaher, Boštjan Šterbal ter Marija Zavernik.

EKSKURZIJA UČENCEV NA NEMŠKO GOVOREČE PODROČJE

Da bi učenci imeli možnost spoznati tudi dežele, katere jezik se učijo, jih bomo v mesecu aprilu 2014 popeljali v sosednjo Avstrijo, natančneje avstrijsko Štajersko. Ogledali si bomo graščino Riegersburg. in obiskali čokoladnico Zötter. Ekskurzija je namenjena predvsem učencem od 6. do 9. razredov, ki se nemščino učijo kot 1. oziroma 2. tuji jezik. Ekskurzija sodi v razširjeni program dela šole in jo v celoti financirajo starši. Koordinatorice ekskurzije so učiteljice nemškega jezika Sabina Ozmec, Romana Zupančič in Anita Golavšek.

RAZRED

SMER EKSKURZIJE Z OGLEDI

OKVIRNA CENA

NAČRTOVAN ČAS IZVEDBE

1.

LJUBLJANA - delavnica v Narodnem muzeju Slovenije, vožnja z zobato železnico na Ljubljanski grad, ogled mesta

25 evrov

6. JUNIJ 2014

2.

Ljubljana - ogled živalskega vrta

23 evrov

3.

KOROŠKA-Mežica-ogled rudnika, Ivarčko jezero, Legen, Mislinjska dolina

26 evrov

4.

LOGARSKA DOLINA - jama Pekel, Mozirski gaj, Logarska dolina-slap Rinka

35 evrov

5.

PREKMURJE- Filovci- ogled panonske hiše in lončarstva, Bogojina, Ižakovci, grad Grad

26 evrov

6.

NOTRANJSKA- Postojnska jama, Predjamski grad, Cerkniško jezero- ogled makete in vožnja z lojtrnikom

53 evrov

7.

GORENJSKA- Radovljica -čebelarski muzej, Vrba-Prešernova hiša, Bled - ogled , Bohinj- slap Savica

36 evrov

8.

GORENJSKA- Radovljica -čebelarski muzej, Vrba-Prešernova hiša, Bled - ogled , Bohinj- slap Savica

28 evrov

9.

PRIMORSKA -Lipica-ogled kobilarne, Piran- ogled mesta in solin, Portorož, Koper

99 evrov-

dvodnevna interdisciplinarna ekskurzija

11., 12. OKTOBER 2013

(načrtovana kot drugi dan interdisciplinarne ekskurzije v Posočje in na Primorsko)