S šol. letom 2013/2014 je NPZ obvezen za učence 9. kot tudi za učence 6. razreda.

Datumi preverjanja:

  • NPZ iz matematike za 6. in 9. razred – redni rok: torek, 6. 5. 2014
  • NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred – redni rok: četrtek, 8. 5. 2014
  • NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred – redni rok: ponedeljek, 12. 5. 2014
  • NPZ iz tujega jezika za 6. razred – redni rok: ponedeljek, 12. 5. 2014

V ponedeljek, 2. 9. 2013, je bil objavljen sklep o izboru 3. predmeta na posamezni šoli za devetošolce za vse slovenske šole.

Učenci naše šole bodo opravljali NPZ iz predmeta glasbena umetnost.

V petek, 13. junija 2014 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda,

V torek, 24. junija 2014 – razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov.

pdfNPZ_-_Informacije_za_učence_in_starše.pdf3.27 MB

Več informacij: Ric - NPZ