NAČRT NARAVOSLOVNIH DNEVOV

1. razred:
1. Čebelarstvo – 7. 10. 2014
2. Moje telo

2. razred
1. Iz babičine skrinje - oktober 2014
2. Ali znam opazovati? - april 2015
3. Zaključna ekskurzija živalski vrt v Ljubljani – 29. 5. 2015

3. razred
1. Zeliščarstvo – 7. 10. 2014
2. Zaključna ekskurzija (Mežica) – 29. 5. 2015
3. Obisk muzeja na prostem (Rogatec) – junij 2015

4. razred
1. Zeliščarstvo in čebelarstvo – oktober 2014
2. Zdrava prehrana – marec 2015
3. Zaključna ekskurzija – 29. 5. 2015

5. razred
1. Hrana nekoč in danes – oktober 2014
2. Medgeneracijsko sodelovanje – februar 2015 – 29. 5. 2015


6. razred

1. Kartografija in orientacija - (tretji teden v septembru 2013)
2. Izumi (papir in tisk) - (prvi teden v oktobru 2013)
3. Zaključna ekskurzija - (junij 2014)

7. razred

1. Izumi (izumi v naravoslovju in mikroskopiranje)- (prvi teden v oktobru 2013)
2. Šola v naravi- (drugi teden v maju 2014)
3. Zaključna ekskurzija - (junij 2014)

8. razred

1. Merjenje- (18.9.2013)
2. Izumi (merski sistemi, periodni sistem, igre vlog - izumitelji)- (prvi teden v oktobru 2013)
3. Zaključna ekskurzija - (junij 2014)

9. razred

1. Izumi (Arhimed, Newton, Pascal...) - (prvi teden v oktobru 2013)
2. Elektrika - (drugi teden v marcu 2014)
3. Zaključna ekskurzija (junij 2014)