NAČRT ŠPORTNIH DNEVOV

1. razred:
1. Orientacija - september 2014
2. Ples in rajalne igre - 8. 10. 2014
3. Zimski športni dan – januar 2015
4. Šport in špas: 8. dan druženja in gibanja vseh generacij – 16. 5. 2015

5. Atletika – junij 2015

2. razred:
1. Orientacija - september 2014
2. Iz babičine skrinje - oktober 2014
3. Zimski športni dan – januar 2015
4. Šport in špas: 8. dan druženja in gibanja vseh generacij – 16. 5. 2015
5. Atletika – junij 2015

3. razred:
1. Orientacijski pohod - 3. teden v septembru 2014
2. Ples in rajalne igre - 8. 10. 2014
3. Zimski športni dan  – januar 2015
4. Šport in špas: 8. dan druženja in gibanja vseh generacij – 16. 5. 2015
5. Atletika – junij 2015

4. razred:
1. Ljudski plesi in igre - 8. 10. 2014
2. Pohod v Fram - oktober 2014
3. Drsanje – 19. 1. 2015
4. Pohod na Piramido – april/maj 2015
5. Šport in špas: 8. dan druženja in gibanja vseh generacij – 16. 5. 2015

5. razred
1. Ljudski plesi in igre - 8. 10. 2014
2. Pohod - oktober 2014
3. Drsanje – 19. 1. 2015
4. Šport in špas: 8. dan druženja in gibanja vseh generacij – 16. 5. 2015
5. pohod v Bistriški vintgar – junij 2015

Od 6. do 9. razreda
1. Športne igre – 16. 9. 2014
2. Folklora – 8. 10. 2014
3. Zimski športni dan – 19. 1. 2015
(sankanje, smučanje, drsanje, fitnes, plavanje)
4. Orientacijski pohod – okvirno 9. 4. 2015
5.Šport in špas: 8. dan druženja in gibanja vseh generacij – 16. 5. 2015

Datumi so okvirni, ker smo odvisni od primernega vremena.