EKO POGRAMSKI SVET ŠOLE

Eko programski svet skupaj načrtuje okoljske dejavnosti naše šole, določa cilje delovanja ekošole, jih sproti evalvira ter skrbi, da so vsi na šoli seznanjeni s projektom in vključeni v projekt Ekošola kot način življenja. Glede na naravo dejavnosti, ki potekajo v šoli, vključujemo v projekt tudi različne predstavnike lokalne skupnosti.
Člani eko programskega sveta v šolskem letu 2013/2014 so:

 • Boštjan Škreblin - koordinator Ekošole;
 • Jožef Jurič - ravnatelj;
 • Milec Kristina - koordinatorica I. triade;
 • Martina Kovač - koordinatorica II. triade;
 • Drago Predikaka - stiki s tehničnim osebjem;
 • učenci - vsak razred po dva predstavnika.

V okviru ekošole bomo nadaljevali z udejanjanjem načel in ciljev, ki smo jih zapisali v ekolistino pred desetimi leti:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine;
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološke pridelane hrane, pitniki s filtri, gibanje ...)
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
 • povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.

Vse aktivnosti v LDN ekošole so naravnane raziskovalno in vodijo k udejanjanju in uresničevanju zapisanih ciljev in nalog ekošole ter vključujejo vse učence, učitelje, starše in predstavnike lokalne skupnosti. Med glavnimi projekti, ki jih ponuja program nacionalne ekošole smo izbrali:

 • ekobranje za ekoživljenje,
 • likovni natečaj - prednovoletni čas,
 • ekokviz.

Med ozaveščevalnimi in zbiralnimi akcijami smo izbrali:

 • druženje vseh generacij,
 • zbiranje tonerjev, kartuš in baterij,
 • zbiranje starega papirja.

Med izbirnimi aktivnostmi smo se odločili za naslednje:

 • priprava programa in navodil za ravnanje z odpadki v ustanovi,
 • postavitev/namestitev zabojnika/ov za odpadno plastično embalažo,
 • postavitev/namestitev zabojnika/ov za biološke odpadke,
 • postavitev/namestitev zabojnika/ov za pokrovčke,
 • vzpostavitev skupine ekodetektivov (za odpadke),
 • uporaba spletnih virov za izobraževanje o ločevanju odpadkov,
 • obisk zbirnega centra,
 • shranjevanje (arhiviranje) dokumentov, večinoma v elektronski obliki,
 • merjenje temperature v posameznih prostorih,
 • popis svetil, žarnic in varčnih sijalk v ustanovi,
 • merjenje in beleženje porabe vode v ustanovi,
 • ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki,
 • ureditev pokrite in varne kolesarnice,
 • slovenska hrana - Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • shema šolskega sadja in zelenjave,
 • zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico,
 • obisk otrok, učencev na ekokmetiji,
 • postavitev/ureditev ekovrta ob ustanovi.

 

Koordinator ekošole: Boštjan Škreblin