Starši, ki želite za šolsko prehrano uveljavljati dodatno subvencijo  po novem zakonu (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; ZUPJS, Ur. l . št. 62/2010 in spremembe v Ur.l. št. 40/2011), urejate to na Centru za socialno delo (velja za tiste starše, ki tega še niste naredili do sedaj).

Pravice se uveljavljajo na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic dodenarnih prejemkov, subvencij oz. znižanih plačil. Obrazec lahko natisnete  na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.gov.si/) in ga naslovite na  Center za socialno delo Maribor  Zagrebška cesta 72, Maribor.

Po tem, ko vam Center za socialno delo izda sklep o subvenciji za prehrano, nam sporočite, če ste dobili pravico do subvencije prehrane.

Subvencija, ki se pokriva iz državnega proračuna,  postavlja mejo za subvencioniranje malice do 53% neto povprečne mesečne plače dohodka na osebo, za subvencijo kosila pa do 18% neto povprečne mesečne plače dohodka na osebo.