Obveščamo vas, da lahko v pisarni šolske svetovalne službe dvignete prijavnice za letovanje preko Rdečega križa (MPD Frankopan Punat) in za letovanja preko Zveze prijateljev mladine Maribor.

Občina je učencem, ki imajo prebivališče v občini Rače- Fram, tudi letos zagotovila sredstva za subvencijo letovanja. Osnova za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja je veljavna odločba o odmeri otroškega dodatka, za starše, ki le tega ne prejemajo pa odločba o odmeri dohodnine za leto 2013.

Regresiranja s strani občine so lahko starši deležni tako pri zdravstvenem, kakor pri socialnem letovanju.

Za prijavo na zdravstveno letovanje obiščite osebnega zdravnika otroka.