UNESCO je 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev z namenom, da bi predstavil in poudaril poslanstvo učiteljev in njihove dosežke v vzgoji in izobraževanju. Na ta dan je bil leta 1966 v Parizu na medvladni konferenci, ki sta jo organizirala Unesco in ILO (mednarodna organizacija dela), sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev; ta priporočila veljajo še danes.

Letos je poseben poudarek namenjen institucionalni avtonomiji višjih in visokih šol ter akademski svobodi. Geslo letošnjega svetovnega dneva učiteljev je: »Svobodno poučevanje, moč učiteljem.«

Unesco opozarja, da so kakovostni učitelji ključnega pomena za trajnostni razvoj. Njihovo usposabljanje, zaposlovanje, status in delovne razmere bi morali biti med prednostnimi nalogami vseh odločevalcev. Učiteljev je še vedno premalo, do leta 2030 bi potrebovali 25,8 milijona novih učiteljev, saj več kot 250 milijonov otrok še vedno ne obiskuje šole.