osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

INFORMACIJE O ŠOLI

Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA RAČE
Naslov: Gajski trg 1, 2327 RAČE
Telefon, telefax: +386 2 608 12 21,+386 2 609 71 10
Številka žiro računa: 51800-603-30367
Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
Enota šole: VVZ RAČE
Naslov vrtca: Nova ulica, 2327 RAČE
Telefon vrtca: +386 2 608 09 01

URADNE URE ZA STARŠE: torek, sreda, četrtek od 10.00 do 12.00.

 

reliefslo.gif (48664 bytes)

dravskop.jpg (52189 bytes)

 

USTANOVITELJ

Osnovno šolo Rače, v čigar sestavo sodi tudi Enota vrtca Rače, je ustanovila Občina Rače-Fram z odlokom o ustanovitvi.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Zgornja Gorica, Spodnja Gorica, Brezula, Rače in del Ješence.

ŠOLSKI PROSTOR

Osnovna šola se nahaja v središeu Rač. Število učilnic, matičnih in namenskih, je šestnajst. Oddelki razredne stopnje imajo pouk v učilnicah 1. nadstropja starega dela šole in nadzidka, oddelki predmetne stopnje pa v učilnicah pritličja, kjer imajo kabinetni pouk. Učilnice in druge prostore uporabljamo za pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti. V sklop šole spadajo tudi velika in mala telovadnica ter dve igrišei (za rokomet in košarko). Šolsko dvorišče z igrišči in travnatimi površinami je ograjeno in s tem loečno od prometnih poti.

ORGANI ŠOLE
1. svet šole
2. ravnatelj
3. strokovni organi
4. svet staršev
ORGANI UPRAVLJANJA

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole sestavljao trije predstavniki ustanovitelja: Ivan Kovačič, Lidija Belca, Janez Granda, pet predstavnikov šole oz. vrtca: Marjana Falež, Kristina Milec, Sabina Ozmec, Nada Kmetec in trije predstavniki staršev: Katarina Plečko, Stanka Kline, Anton Lašič. Njihov mandat traja štiri leta.

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi v šoli so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in predmetni strokovni aktivi.

Učitelji so povezani v 9. strokovnih aktivov, ki jih vodijo učitelji:

  • aktiv razred. pouka vodi J. Pučko

  • aktiv opis. ocen. vodi M. Bernard

  • aktiv OPB vodi I. Rošer

  • naravoslov. aktiv vodi D. Pernek-Lesjak

  • aktiv šport. vzg. vodi J. Trantura

  • mat. aktiv vodi I. Fingušt

  • družboslov. aktiv vodi T. Tramšek

  • jezik. aktiv vodi M. Falež

  • aktiv um. vzg. vodi M. Kosmačin

SVET STARŠEV

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev. Mentor parlamenta je ravnatelj. V vsakem šolskem letu se bodo sestali najmanj dvakrat.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)