osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

R A Z I S K O V A N J A

V letošnjem letu bodo naši učenci raziskovali kar na treh predmetnih področjih:
  • zgodovina
  • slovenščina
  • tehnična vzgoja

Člani zgodovinskega krožka bodo izdelali dve raziskovalni nalogi "Prehrana na Slovenskem nekoč" in jo predstavili na Srečanju mladih zgodovinarjev osnovnih šol.
Raziskovalna naloga "Zgodovina moje ulice" pa bo predstavljena na 1. srečanju mladih raziskovalcev Podravja v Mariboru.

Pri slovenskem jeziku bodo učenci izdelali nalogo z naslovom "Od glave do pete", kjer se bodo posvetili raziskovanju stalnih besednih zvez. Predstavili jp bodo na 1. srečanju mladih raziskovalcev Podravja v Mariboru.

Učenci pri tehničnem pouku pa bodo poskusili ugotoviti dejansko stanje na področju prometne vzgoje. Ugotovitve bodo strnili v nalogi "Učenci OŠ Rače v prometu" in jo predstavili na 1. srečanju mladih raziskovalcev Podravja v Mariboru.


Želimo jim veliko uspeha pri raziskovalnem delu!

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)