osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

ŠOLSKI RED

V šoli prebijejo učenci veliko časa. Da bi bilo življenje v njej čimbolj prijetno, je potrebno za to tudi nekaj storiti in se držati določenih pravil:
1. Redni pouk traja od 8. ure do 13.20. ure po urniku za vsak posamezni oddelek.

2. Učenci prihajajo v šolo ob 7.45. uri. V predprostoru se preobujejo, odložijo čevlje in ostalo garderobo na prostor, ki je za to določen

3. Vsi učenci so v učilnicah in na hodnikih le v šolskih copatih! (Ne v tenis in ne v "startar" copatih!).

4. Dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti potekajo po pouku oziroma po razporedu, ki je določen.

5. Ob zvonjenju morajo biti učenci v učilnici, v kateri imajo naslednjo uro pouk.

6. Po stopnicah hodijo učenci po desni strani.

7. Vsi učenci malicajo v času malice v jedilnici in je ne zapuščajo prej, dokler niso malice pojedli.

8. Med malico se primerno obnašajo; zasedejo mesto, ki je za njih določeno ter tiho pojedo. Ostanke hrane odložijo v za to določeno posodo in poskrbijo, da ostane prostor, kjer so malicali čist.

9. Na hodnikih ni primerno divjati in kričati.

10. Učenci ne zapuščajo poslopja šole brez vednosti razrednika oziroma dežurnega učitelja pred koncem pouka. Šolo lahko zapustijo samo s pisnim dovoljenjem razrednika.

11. Učenci, ki niso v podaljšanem bivanju in nimajo nobene interesne dejavnosti, morajo takoj po pouku zapustiti šolo in se odpraviti domov. Učenci razredne stopnje, ki čakajo na avtobus, so v oddelku podaljšanega bivanja. Učenci predmetne stopnje, ki prihajajo zaradi urnika v šolo prej, počakajo v knjižnici oziroma v prostoru, ki je za to določen (mala šola). V knjižnici se pripravljajo na pouk, berejo in podobno. Knjižnico lahko zapustijo le v odmoru oziroma v primeru, da jim to dovoli strokovni delavec, ki je za to odgovoren. Pohajkovanje po šoli in v neposredni okolici ni dovoljeno.

12. Učenci morajo paziti na šolski inventar, čistočo učilnic, hodnikov, garderob, telovadnice, igrišča in okolice šole. Škodo, ki jo učenec namerno povzroči, mora poravnati učenec sam oziroma njegovi starši. Učenci skrbijo tudi za lastno imovino in denar, v kolikor ga prinašajo s seboj v šolo.

13. Učenci se primerno obnašajo do sošolcev, delavcev šole in ostalih obiskovalcev. Na poti v šolo in iz nje skrbijo za lastno varnost, poskrbijo, da ne onesnažujejo okolja in avtobusne postaje, kjer čakajo na avtobus.

14. Kršitve šolskega reda se obravnavajo po določilih pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev.

 

ŠOLSKI RED JE BIL SPREJET NA KONFERENCI UČITELJSKEGA ZBORA DNE, 26. 08. 1996!

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)