osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

O B V E S T I L A

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

POUK IN UČNI PROGRAMI ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

POUK RAČUNALNIŠTVA SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

POUK UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI RAZREDNIŠTVO, ČASOVNI RAZPORED GOVORILNIH UR

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠOLSKA PREHRANA

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKI ZVONEC ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKO LETO AVTOBUSNI PREVOZ

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI ŠOLSKA KNJIŽNICA

DRUGI PROSTI DNEVI VABILO

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI

Letos je vključenih v našo šolo 294 učencev. Na razredni stopnji je 133 učencev, na predmetni pa 161. Razdeljeni so v 15 rednih oddelkov. Z učenci dela 28 pedagoških delavcev in dve strokovni delavki. Tehnične posle opravljajo računovodja, tajnica, hišnik-kurjač, informator, dve kuharici in štiri čistilke.

Povečaj sliko

Učencem je na voljo devet matičnih učilnic in specializirane za GV, MA-FI, NE, SL, ZE-ZG, BI-KE, LV, ThV, GO. Razpolagamo še s sedmimi kabineti za učitelje in kabinetom računalništva. Zunaj je dvoje asfaltnih igrišč in osnovne atletske naprave.

POUK IN UČNI PROGRAMI

Redni pouk je v dopoldanskem času. Učne programe učitelji časovno prilagodijo tromesečjem. Organiziramo tudi DOPOLNILNI POUK za učence, ki kake učne snovi ne razumejo, ali so bili dalj časa odsotni ali pa si želijo ponovne razlage. Pri DODATNEM POUKU učenci poglabljajo znanje.

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

Na naši šoli poteka že enajsto leto in je namenjen učencem od 4. do 8. razreda. Učenci, ki obiskujejo ure drugega tujega jezika, bodo osvojili znanje za normalno delo v srednji šoli. Predmet poučuje ga. Ksenija Pečnik, učiteljica slov. in angl. jezika. Pouk poteka po predpisanih programih CHATTERBOX in PROJECT ENGLISH.

POUK RAČUNALNIŠTVA

Pouk računalništva bo vodil Rolando Lašič, univ. dipl. inž. računalništva in informatike. Dejavnost je namenjena učencem od 1.do 8.razreda. Učenci pa imajo tudi izven urnika možnost dela na računalnikih.

Dejavnosti:

 • 1-2 razred: računalnik in igra
 • 3-4 razred: spoznajmo operacijski sistem Window 95
 • 5-6 razred: urejanje besedila,...
 • 7-8 razred: internet (brskanje, postavitev strani, irc, ...)

POUK UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Pomoč učencem organiziramo preko programa javnih del v povezavi z občino in Zavodom za zaposlovanje. Pedagoška delavka dela z učenci individualno, zato vključeni učenci dosegajo viden napredek.

Pomoč učencem je organizirana oblika pomoči učencem, ki imajo težave na področju pisanja, branja grafomotorike, prostorske orientacije. Ta oblika dela poteka organizirano na šoli že tretje leto in pripomore k boljšemu učnemu uspehu učencev ter krepitvi samopodobe učencev, ki so vanjo vključeni.

Učence vključujemo po potrebi.


INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci imajo možnost obiskovati naslednje interesne dejavnosti:

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2000/2001

 

PODROČJE

DEJAVNOST

MENTOR

JEZIKOVNO UMETNOSTNO PODROČJE

1. Otroški pevski zbor M. Kosmačin
2. Glasbeni krožek M. Kosmačin
3.Kreativno pisanje J. Pučko
4. Dramski krožek M. Falež
5. Folklora B. Hecl,
T. Gorjup
6. Pravljični krožek B. Voga
7. Literarno novinarski krožek K. Pečnik
8. Video krožek - PS R. Lašič
9. Likovni krožek A. Kosem
10. Šolski radio M. Pristovnik
11. Lutkovni krožek M.Breznik
12. Krožek nemskega jezika S. Ozmec
DRUŽBENO-EKONOMSKO PODROČJE 13. Prometni krožek - RS M. Breznik
14. Prometni krožek - PS M. Zavernik
15. Zgodovinski krožek T. Tramšek
16. Logika + matematika R. Šabeder
17. Logika + matematika I. Fingušt
18. Vesela šola S. Ozmec
Z. Puhar
19. Računalniški krožek R. Lašič
20. Naravoslovni krožek D. Pernek
21. Cici vesela šola S. Ozmec
PROIZVODNO TEHNIČNO PODROČJE 22. Tehnični krožek M. Brodnjak
23. Cvetličarski krožek K. Milec
24. Foto krožek A. Kosem
ŠPORTNO PODROČJE 25. Planinski krožek T. Tramšek
26. Splošna športna telovadba Č. Gojkovič
27. Atletika (deklice) J. Trantura
28. Rokomet B. Šalamun
29. Atletika B. Windisch
30. Odbojka J. Trantura
31. Streljanje B. Windisch

ŠOLSKI ZVONEC

Redni pouk se prične ob 8.15 in traja do 13.35. Dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti potekajo po pouku ali pred poukom s pričetkom ob 7.30 uri.

 

predura

07.30 - 08.10

08.10 - 08.15

odmor
1. ura

08.15 - 09.00

09.00 - 09.15

odmor
2. ura

09.15 - 10.00

10.00 - 10.15

odmor
3. ura

10.15 - 11.00

11.00 - 11.05

odmor
4. ura

11.05 - 11.50

11.50 - 11.55

odmor

5. ura

11.55 - 12.40

12.40 - 12.50

odmor

6. ura

12.50 - 13.35


ŠOLSKO LETO

Šolsko leto 2000/2001 se prične v ponedeljek, 4. septembra 2000, ob 8.15 uri zjutraj, za prvošolčke pa istega dne ob 10. uri. Osmošolci zaključijo šolsko leto 15. junija 2001, ostali učenci pa 24. junija 2001.

 

TRIMESTER TRAJANJE KONFERENCE
Prvi od 1. septembra do 22. decembra 20. decembra
Drugi od 4. januarja do 30. marca 28. marca
Tretji od 1. aprila do 15. junija 8. r. do 24. junija ostali 13. junija

20. junija


PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI

 • JESENSKE POČITNICE: OD 30.10 DO VKLJUČNO 5.11.2000
 • NOVOLETNE POČITNICE: OD 25.12. DO VKLJUČNO 2.1.2001
 • ZIMSKE POČITNICE: OD 19.2. DO VKLJUČNO 25.2.2001
 • PRVOMAJSKE POČITNICE: OD 27.4. DO VKLJUČNO 2.5.2001
 • LETNE POČITNICE: OD 24.6. DO VKLJUČNO 31.8.2001

DRUGI PROSTI DNEVI

 • 16.04.2001 - VELIKONOČNI PONEDELJEK
 • 08.02.2001 - PREŠERNOV DAN (slovenski kulturni praznik)
 • 30.10.2000, 09.02.2001 - POUKA PROSTO


PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

???????????????????????????????????????????


ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU

 • KULTURNI DNEVI:
 • 12. december, gledališka predstava Hrestač
 • božično-novoletno praznovanje,
 • pustovanje.
 • NARAVOSLOVNI DNEVI:
 • obisk Obrtnega sejma v Celju za 7. razred,
 • projekt Merjenje,
 • obisk Muzeja novejše zgodovine v Lj. i kulturnih znamenitosti Lj. za 8. r.
 • spoznavanje srednjeveškega mesta Maribor in ogled akvarija,
 • obisk živalskega vrta v Ljubljani (RS).
 • ŠPORTNI DNEVI:
 • atletika,
 • pohodništvo,
 • smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, fitnes,
 • športne in razvedrilne igre,
 • orientacijski pohod.
 • DRUŽBENO POTREBNO DELO - DELOVNE AKCIJE:
 • urejanje šolske okolice, šolskih prostorov,
 • urejanje in očiščenje kraja,
 • zbiranje sekundarnih surovin,
 • dan zemlje.

Tečaj prve pomoči - 30 ur za učence 7. razredov (polovica ur bo opravljena v šoli v naravi, preostali del pa v šoli).

Tečaj obrambe in zaščite - 10 ur za učence 8. razredov.

Kolesarski tečaj za učence 3. razredov.

Plavalni tečaj za učence 4. razredov.

 • GLASBENA DEJAVNOST:

Na šoli sta dva pevska zbora: otroški in mladinski mešani pevski zbor. Oba vodi učiteljica glasbene vzgoje Mojca Kosmačin. V začetku meseca aprila bo mladinski pevski zbor na intenzivnih tridnevnih opevalnih vajah v počitniškem domu Zarja na Pohorju. Zbora bosta sodelovala na reviji pevskih zborov v Mariboru.

 • ZAKLJUČNI IZLETI:

Načrtujemo jih v mesecu juniju leta 2001 za učence od 1. do 8. razreda.

 • ŠOLA V NARAVI

Je najzahtevnejša oblika razširjenega programa. Letos bomo organizirali šolo v naravi za četrtošolce in sedmošolce v organizaciji in izvedbi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.


RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI (predvideni so štirje)

 • 12.september 2000 = skupni roditeljski sestanek
 • 12. december 2000 = razredni roditeljski sestanki
 • 13. marec 2001 = skupni roditeljski sestanek (zaključek projektnih dni)
 • 8. maj 2001 = razredni roditeljski sestanki

SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

 • 10.10.2000 ob 17. uri
 • 14.11.2000 ob 17. uri
 • 09.01.2001 ob 17. uri
 • 13.02.2001 ob 17. uri
 • 10.04.2001 ob 17. uri
 • 15.06.2001 ob 17 uri

Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času, urnik govorilnih ur je napisan pri predstavitvi učiteljev, ki poučujejo na šoli. Starše vabimo, da redno obiskujejo govorilne ure, saj bodo le tako pripomogli k napredku svojega otroka in k hitremu ukrepanju ob morebitnih težavah.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.


RAZREDNIŠTVO,  RAZPORED GOVORILNIH UR

 

RAZREDNA STOPNJA

Razred Razrednik Govorilne ure
1. A Kristina Milec petek: 11.00-11.30
2. A Brigita Voga sreda: 7.30-8.00
2. B Karmen Jelčič sreda: 7.30-8.00
3. A Marjeta Breznik ponedeljek: 10.15-11.00
3. B Mira Bernard ponedeljek: 9.15-10.00
4. A Slavica Hecl petek: 9.15-10.00
4. B Janja Pučko sreda: 10.30-11.00
OPB Irena Rošer petek: 11.00-11.45
OPB,SN Zdenka Puhar torek: 10.00-10.45
OPB Metka Amon Beber petek: 10.00-10.45

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred Predmet Razrednik Govorilne ure
5. A SL Marjana Falež torek: 11.00-11.50
5. B MA, FI Romana Šabeder sreda: 9.15-10.00
6. A BI, KE Darja Pernek torek: 11.00-11.30
6. B SL, AN Ksenija Pečnik sreda: 8.15-9.00
7. A ŠV Jelka Trantura petek: 9.15-10.00
7. B MA Ivanka Fingušt torek:9.15-0.00
8. A ZG, GO, ED Marija Zavernik ponedeljek: 8.15-9.00
8. B GV Mojca Kosmačin četrtek: 10.15-11.00
 

OSTALI UČITELJI

Predmet Učitelj Govorilne ure
NE Sabina Ozmec  
ŠV Črt Gojkovič  
ZG, ZE Tanja Tramšek  
THV Marija Brodnjak  

ŠOLSKA PREHRANA

Učencem nudimo malico in kosilo. Šola je vključena v projekt zdravih šol. Več pozornosti bomo posvetili zdravi prehrani, medsebojnim odnosom in zdravstvenemu varstvu otrok.

Cena malice: 120,00 SIT

Cena kosila: 1.-4. razred: 310,00 SIT

5.-8.razred: 370,00 SIT

Prispevek za OPB: 300,00 SIT

Malica in kosilo se odštevata, če otrok manjka več kot tri dni, če starši o odsotnosti otroka obvestijo šolo.


ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vsi učenci 1., 3., 5. in 7. razreda bodo v tem šolskem letu sistematično zdravniško pregledani. Učenci 2., 4.,6. in 8. razreda pa kontrolno po izbiri zdravnika. Preglede bodo opravili delavci z ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR. Prav tako bodo v šoli opravljena zakonsko obvezna zaščitna cepljenja.

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Za zobozdravstveno varstvo so po zakonu dolžni poskrbeti starši, ki otroku izberejo osebnega zobozdravnika, ki opravlja sistematske preglede otrok in po potrebi sanira zobovje.

 

V ŠOLI JE POSKRBLJENO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ.


AVTOBUSNI PREVOZ

Prevoz šolskih otrok s posebnim avtobusom za potrebe učencev naše šole bo opravljal BERGTOUR d.o.o. iz Frama, in sicer po dogovorjenih voznih redih in za dogovorjene relacije.

Za učence je organiziran brezplačen prevoz iz Zg. in Sp. Gorice-Podova-Brezula-Sp.Rače (Ptujska cesta), iz Ješence (postaje Ob železnici in Ulica bratov Turjakov)-KZ Rače (Ljubljanska cesta-gostilna Pri kostanju) do šole.

Avtobusne prevoze bomo sproti usklajevali glede na urnik in razpored interesnih dejavnosti.


ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Metka Pristovnik

Poslovalni čas: vsak delovni dan od 8. do 13.30 ure
SLOGAN: Tiho, tukaj beremo!

Knjižnično gradivo:

 • knjiižno gradivo
 • neknjižno gradivo

SKUPAJ: 7980 enot

DEJAVNOST:
 • nabava, obdelava in izposoja knjižničnega gradiva
 • vpis in evidenca članstva, statistike, poročila
 • bibliopedagoške ure /48 ur = 3 ure za oddelek
 • pravljične ure za skupine predšolskih otrok iz vrtca /2 uri mesečno = 20 ur
 • knjižna uganka /2 uganki vsak mesec = 16
 • literarni kvizi /2
 • bralni projekt Knjigobube za učence 2. razredov /24
 • bralna značka za učence predmetne stopnje /priprava bralnih kolekcij, zaključek
 • bralci priporočajo knjigo bralcem
 • stalne in tematske razstave
 • Andersenovi dnevi
 • učbeniški sklad /350 kompletov

STARŠI!

 

VABIMO VAS K SODELOVANJU Z UČITELJI IN STROKOVNIMA DELAVKAMA ŠOLE.

V POMOČ VAM BO TUDI PUBLIKACIJA OŠ RAČE 2000/2001, ŠOLSKI KAŽIPOT, ki so ga učenci dobili ob začetku šolskega leta.

 


UČENCEM ŽELIMO PRIJETNO IN USPEŠNO ŠOLSKO LETO 2000/2001.


Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)