osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
zdravas.gif (986 bytes)
ZDRAVA ŠOLA

Naša šola se je v jeseni 1998 priključila v slovensko mrežo Zdravih šol, kar pomeni, da bo posvečala še vec pozornosti sistematičnemu delovanju na področju zdravja - tako psihičnemu, fizičnemu kot socialnemu.

Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečali: učenci, učitelji in starši. Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali 12. ciljem Zdrave šole:


1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali kako lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v šoli.

2. Skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

5. Izkoristili bomo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

8. Aktivno bomo podpirali zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

12. Upoštevali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podpirala pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Dosledno sledimo navodilom Inštituta za varovanje zdravja. Preteklo in letošnje šolsko leto posvečamo raziskovanju situacije in izboljšanju že utečenih projektov, nalog in aktivnosti.

Do sedaj smo veliko aktivnosti posvetili:

* zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja
* skrbi za zdrave in čiste zobe
* šoli v naravi za 7., 4. in 3 razrede
* skrbi za zdravo okolje (delovne akcije, zbiranje odpadnega papirja)
* osmislili smo 22. April - Svetovni dan Zemlje ( naravoslovni dan smo posvetili ekologiji - izdali tudi eko časopis)
* športnim aktivnostim skozi vse šolsko leto
* projektu bolezni odvisnosti v 7. razredu
* 1. decemeber - Svetovni dan boja proti AIDS-u
* projekt Veseli december
* kulturnemu in varnemu prometu
* izobraževanju učiteljev
* kulturnemu udejstvovanju učencev in delavcev šole
* prenovi razrednih ur
* projekt - Izboljšajmo kakovost življenja - MERIMO

V tem šolskem letu bodo aktivnosti podobne navedenim. Čim več informacij in želja bomo skušali pridobiti od učencev in na podlagi ter izvesti njim zanimive dejavnosti.
Realizirali jih bomo preko športnih, naravoslovnih, kulturnih dni, razrednih ur in projektnih dnevov. Še naprej bomo sodelovali z Inštitutom za varovanje zdravja in se dodatno izobraževali.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)