osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

ŠOLSKI SKLAD

NAMEN

Šolski sklad smo ustanovili za:
 • izvajanje dejavnosti posameznega razreda, ki presegajo obseg in sestavine izobraževalnega programa,
 • zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojnoizobraževalnega programa,
 • pomoč pri izobraževanju učencev s slabim socialnim in materialnim statusom,
 • za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe,
 • za razvojno-raziskovalne projekte šole,
 • za nakup nadstandardne opreme,
 • za izobraževanje strokovnih delavcev šole,
 • za promocijo šole v javnosti

SREDSTVA

Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz:
 • prispevkov staršev učencev šole,
 • prispevkov posameznih pravnih in fizičnih oseb (denarni, devizni, materialni, ...(prispevki donatorjev))
 • premoženjskih avtorskih pravic darovalcev,
 • zapuščin,
 • sredtev proračunov (republiškega, občinskega),
 • drugih sredstev
UPRAVLJANJE

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje svet staršev. Predsednica sklada je Zdenka Puhar. Poslovanje sklada nadzoruje svet staršev.

Naloge upravnega odbora:

Upravni odbor šolskega sklada sprejme za vsako leto program dela, ugotovi višino razpoložljivih sredstev in materialnih pravic ter ob koncu tekočega leta sprejme načrt in letno bilanco šolskega sklada.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)