osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

 

 

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

O B V E S T I L A

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

POUK IN UČNI PROGRAMI POPRAVNI IZPITI

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU

POUK RAČUNALNIŠTVA RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

POUK UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI RAZREDNIŠTVO, ČASOVNI RAZPORED GOVORILNIH UR

PODALJŠANO BIVANJE ŠOLSKA PREHRANA

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENO VARSTVO

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠOLSKI ZVONEC AVTOBUSNI PREVOZ

ŠOLSKO LETO ŠOLSKA KNJIŽNICA

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI VABILO

DRUGI PROSTI DNEVI

UČENCI IN ZAPOSLENI V ŠOLI

Letošnje šolsko leto je prvič prestopilo šolski prag 38 prvošolčkov.
V našo šolo je letos vključenih 319 učencev, 159 na razrednj stopnji in 160 na predmetni stopnji. Razdeljeni so v 17 rednih oddelkov in v 3 oddelke podaljšanega bivanja. Z učenci dela 29 pedagoških delavcev in dve strokovni delavki.

delico.jpg (4560 bytes)

Učencem je v letošnjem letu po dograditvi šolskega poslopja na voljo deset matičnih učilnic in specializirane učilnice za GV, MA, FI, NE, ZG-ZE, SL, KE-BI, LV in računalništvo. Pridobili smo tudi veliko in moderno knjižnjico, razstavne prostore, oder in avlo z garderobnimi omarami. Zunaj je dvoje asfaltiranih igrišč in osnovne atletske naprave.

POUK IN UČNI PROGRAMI

Redni pouk je v dopoldanskem času. Učne programe učitelji časovno prilagodijo tromesečjem. Organiziramo tudi DOPOLNILNI POUK za učence, ki kake učne snovi ne razumejo, ali so bili dalj časa odsotni ali pa si želijo ponovne razlage. Pri DODATNEM POUKU učenci poglabljajo znanje.

FAKULTATIVNI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

Na naši šoli poteka že štirinajsto leto in je namenjen učencem od 3. do 8. razreda. Učenci, ki obiskujejo ure drugega tujega jezika, bodo osvojili znanje za normalno delo v srednji šoli. Predmet poučuje ga. Ksenija Pečnik, učiteljica slov. in angl. jezika. Pouk poteka po predpisanih programih CHATTERBOX in PROJECT ENGLISH.

POUK RAČUNALNIŠTVA

Pouk računalništva bo vodil Rolando Lašič, univ. dipl. inž. računalništva in informatike. Dejavnost je namenjena učencem od 1.do 8.razreda. Učenci pa imajo tudi izven urnika možnost dela na računalnikih.

Dejavnosti:

 • 1-2 razred: računalnik in igra
 • 3-4 razred: spoznajmo operacijski sistem Window9x
 • 5-6 razred: urejanje besedila,...
 • 7-8 razred: Internet (brskanje, postavitev strani, irc, ...)

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Vodi jo socialna delavka Marija Gorjup. Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Pomaga učencem, ki imajo težave pri učenju ter organizira pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami. Skrbi za nemoten vpis osmošolcev v srednje in poklicne šole, ureja štipendije za nadarjene, sodeluje pri razrednih urah in konferencah učiteljskega zbora.

POUK UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Pomoč učencem organiziramo preko programa javnih del v povezavi z občino in Zavodom za zaposlovanje. Pedagoška delavec g. Javernik dela z učenci individualno, zato vključeni učenci dosegajo viden napredek.

Pomoč učencem je organizirana oblika pomoči učencem, ki imajo težave na področju pisanja, branja grafomotorike, prostorske orientacije. Ta oblika dela poteka organizirano na šoli že 7. leto in pripomore k boljšemu učnemu uspehu učencev ter krepitvi samopodobe učencev, ki so vanjo vključeni.

Učence vključujemo po potrebi.


PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira podaljšano bivanje  za učence od 1. do 4. razreda. V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 4 oddelke podaljšanega bivanja: en oddelka za učence prvih razredov devetletke, oddelek za učence drugih razredov devetletke in združeni oddelek za učence drugega razreda osemletke in tretji razred in  oddelek četrtih razredov. Za učence prvih razredov devetletne osnovne šole bomo  od 6.30 do 8. ure izvajali  jutranje varstvo.

V podaljšanem bivanju so učenci lahko od konca pouka do 16.00. V tem času imajo kosilo, športne, ustvarjalne in druge sprostitvene dejavnost, tisti pa, ki ostanejo v podaljšanem bivanju do 16.00, napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja dovoli predčasen odhod učenca domov le s pisnim dovoljenjem staršev.     


INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci imajo možnost obiskovati naslednje interesne dejavnosti:

 

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2002/2003

 

PODROČJE

DEJAVNOST

MENTOR

JEZIKOVNO UMETNOSTNO PODROČJE

1. Otroški pevski zbor M. Kosmačin
2. Mladinski pevski zbor M. Kosmačin
3. Kreativno pisanje J. Pučko
4. Dramski krožek M. Pristovnik, M.Falež
5. Folklora A. Vogrin
6. Pravljični krožek B. Voga
7. Literarno novinarski krožek K. Pečnik
8. Video krožek - PS R. Lašič
9. Likovni krožek A. Kosem
10. Šolski radio M. Pristovnik
11. Lutkovni krožek M.Breznik
12. Bralni klub M. Falež
DRUŽBENO-EKONOMSKO PODROČJE 13. Ekokrožek Z. Puhar
14. Prometni krožek - PS M. Zavernik
15. Zgodovinski krožek T. Tramšek
16. Logika + matematika S.Dreo
17. Logika + matematika I. Fingušt
18. Vesela šola S. Ozmec
Z. Puhar
19. Računalniški krožek R. Lašič
20. Naravoslovni krožek D. Pernek
21. Cici vesela šola S. Ozmec
PROIZVODNO TEHNIČNO PODROČJE 22. Modelarski krožek M. Brodnjak
23. Cvetličarski krožek K. Milec
24. Foto krožek A. Kosem
ŠPORTNO PODROČJE 25. Splošna športna telovadba Č. Gojkovič
26. Atletika (deklice) J. Trantura
27. Korektivna telovadba Č. Gojkovič
28. Atletika Č. Gojkovič
29. Odbojka J. Trantura, D. Planinšič
30. Streljanje

31. Planinski krožek

B. Windisch

T. Tramšek


ŠOLSKI ZVONEC

Redni pouk se prične ob 8.15 in traja do 13.35. Dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti potekajo po pouku ali pred poukom s pričetkom ob 7.30 uri.

 

predura

07.30 - 08.10

08.10 - 08.15

odmor
1. ura

08.15 - 09.00

09.00 - 09.15

odmor
2. ura

09.15 - 10.00

10.00 - 10.15

odmor
3. ura

10.15 - 11.00

11.00 - 11.05

odmor
4. ura

11.05 - 11.50

11.50 - 11.55

odmor

5. ura

11.55 - 12.40

12.40 - 12.50

odmor

6. ura

12.50 - 13.35


ŠOLSKO LETO

Šolsko leto 2002/2003 se prične v ponedeljek, 2. septembra 2002, ob 8.15 uri zjutraj, za prvošolčke pa istega dne ob 10. uri. Osmošolci zaključijo šolsko leto 13. junija 2003, ostali učenci pa 24. junija 2003.

 

TRIMESTER TRAJANJE KONFERENCE
Prvi od 2. septembra do 24. decembra 18. decembra
Drugi od 3. januarja do 29. marca 26. marca
Tretji od 2. april do 13. junija 8. r. do 24. junija ostali 11. junija

18. junija


PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI

 • JESENSKE POČITNICE: OD 28.10 DO VKLJUČNO 3.11.2002
 • NOVOLETNE POČITNICE: OD 25.12. DO VKLJUČNO 2.1.2003
 • ZIMSKE POČITNICE: OD 24.2. DO VKLJUČNO 2.3.2003
 • PRVOMAJSKE POČITNICE: OD 28.4. DO VKLJUČNO 4.5.2002
 • LETNE POČITNICE:25.6.DO 31.8.2003
 • DAN ŠOLE: 25.4.2003

DRUGI PROSTI DNEVI

 • 19. oktober 2002 - DELOVNA SOBOTA
 • 3.1.2003 - petek - nadomeščanje 18.1.2003
 • 08.02.2003 - PREŠERNOV DAN (slovenski kulturni praznik)
 • 21.4.2003 - VELIKONOČNI PONEDELJEK

DAN ODPRTIH VRAT

Je osrednja priložnost za sodelovanje šole s starši in krajem in bo v drugi polovici šolskega leta.


PREVERJANJE ZNANJA OSMOŠOLCEV

Poskusno preverjanje znanja iz slovenskega jezika in matematike bo 4. in 5. februarja 2003. Redni rok za preverjanje znanja bo 20. in 21. maja 2003, naknadni pa 6. in 7. junija 2002.


POPRAVNI IZPITI

Popravni izpiti bodo v času od 20. - 27. junija 2003 in od 20. do 29. avgusta 2003. Razpored bo objavljen po tretji ocenjevalni konferenci za 8. razred.


ČASOVNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI OB POUKU

 • KULTURNI DNEVI:
 • Novoletno praznovanje:december
 • Pustovanje: februar ali marec
 • ogled gledališke predstave:april
 • NARAVOSLOVNI DNEVI:

5. razred:

 • Nasilje med mladostniki:oktober
 • Ogled zeliščnega vrta in dvorca Tratnik: marec
 • Projekt S športom in rekreacijo do zdravja: maj

6. razred:

 • Nasilje: oktober
 • Antični ostanki v Podravju: marec
 • Projekt s športom in rekreacijo do zdravja: maj
 • zaključna ekskurzija: junuj

7. razred:

 • Nasilje: oktober
 • Ogled transfuzijskega oddelka: marec
 • Projekt S športom in rekreacijo do zdravja: maj

8. razred:

 • Zaključna ekskurzija:oktober
 • Nasilje: oktober
 • Hiša eksperimentov in muzej novejše zgodovine: marec
 • Projekt S športom in rekreacijo do zdravja: maj
 • ŠPORTNI DNEVI:
 • športne igre, (september)
 • pohodništvo, (oktober)
 • smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, fitnes, (januar)
 • projekt: S športom in rekreacijo do zdravja,(april)
 • orientacijski pohod, (junij)
 • DRUŽBENO POTREBNO DELO - DELOVNE AKCIJE:
 • urejanje šolske okolice, šolskih prostorov,
 • urejanje in očiščenje kraja,
 • zbiranje sekundarnih surovin,
 • Dan zemlje.

Tečaj prve pomoči - 30 ur za učence 7. razredov (polovica ur bo opravljena v šoli v naravi, preostali del pa v šoli).

Tečaj obrambe in zaščite - 10 ur za učence 8. razredov.

Plavalni tečaj za učence 4. razredov.

 • GLASBENA DEJAVNOST:

Na šoli sta dva pevska zbora: otroški in mladinski mešani pevski zbor. Oba vodi učiteljica glasbene vzgoje Mojca Kosmačin. V začetku meseca aprila bo mladinski pevski zbor na intenzivnih tridnevnih opevalnih vajah v počitniškem domu Zarja na Pohorju. Zbora bosta sodelovala na reviji pevskih zborov v Mariboru.

 • ZAKLJUČNE EKSKURZIJE:

Načrtujemo jih v mesecu juniju leta 2003 za učence od 1. do 7. razreda. Učenci 8. razreda bodo odšli na zaključno ekskurzijo v oktobru 2002.

 • ŠOLA V NARAVI

Je najzahtevnejša oblika razširjenega programa. Letos bomo organizirali šolo v naravi za učence 1. razreda devetletke, za učence 3. in 4. razredov in za učence 7. razredov.


RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI (predvideni so štirje)

 • 10. september 2002
 • 12. november 2002
 • 14. januar 2003
 • 13. maj 2003

SKUPNE GOVORILNE URE ZA VSO ŠOLO

 • 08.10.2002 ob 18. uri
 • 10.12.2002 ob 17. uri
 • 11.02.2003 ob 17. uri
 • 11.03.2003 ob 17. uri
 • 15.04.2003 ob 17. uri
 • 03.06.2003 ob 17. uri

Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času, urnik govorilnih ur je napisan pri predstavitvi učiteljev, ki poučujejo na šoli. Starše vabimo, da redno obiskujejo govorilne ure, saj bodo le tako pripomogli k napredku svojega otroka in k hitremu ukrepanju ob morebitnih težavah.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.


RAZREDNIŠTVO,  RAZPORED GOVORILNIH UR

 

RAZREDNA STOPNJA

Razred Razrednik Govorilne ure
1. A Anita Vogrin ponedeljek: 11.50 - 12.40
1. A Alenka Planinšek vsak dan ob odhodu otrok iz OPB
1. B Silvana Kokol ponedeljek: 11.50 - 12.40
1. B Nina Kočan vsak dan ob odhodu otrok iz OPB
2. A Kristina Milec sreda: 7.30 - 8.15
2. B Petra Pipenbaher sreda: 7.30 - 815
2.C Brigita Voga petek: 11.00 - 11.50
2.D Marjeta Breznik sreda: 11.50 - 12.40
3. A Mira Bernard četrtek: 11.50 - 12.40
4. A Janja Pučko sreda: 11.05 - 11.50
4. B Slavica Hecl sreda: 10.15-11.00

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred Predmet Razrednik Govorilne ure
5. A NE Sabina Ozmec torek: 9.15 -10.00
5. B ZG, ZE,SD Tatjana Tramšek četrtek: 9.15 - 10.00
6. A GV Mojca Kosmačin torek: 11.00-11.50
6. B ZG,ED,SD,GO Marija Zavernik sreda: 10.15 - 10.00
7. A SL Marjana Falež torek: 11.05 -11.50
7. B Ma, FI Samo Dreo sreda: 10.15 - 11.00
8. A KE, BI Darja Pernek - Lesjak torek: 10.15 - 11.00
8. B SL, AN Ksenija Pečnik sreda: 11.05 - 11.00
 

OSTALI UČITELJI

Predmet Učitelj Govorilne ure
MA Ivanka Fingušt sreda: 8.15-9.00
ŠV, OPB3 Črt Gojkovič ponedeljek: 10.15-11.00
ŠV Jelka Trantura ponedeljek: 10.15-11.00
THV, OPB3 Marija Brodnjak četrtek:9.15 - 10.00
SN, OPB3 Zdenka Puhar torek: 10.15-11.00
NE, OPB3 Romana Zupančič sreda:11.05 - 11.50
OPB2 Martina Kovač petek:11.05 - 11.50
OPB4 Irena Rošer petek: 10.15 - 11.50
LV, JUTRANJE VARSTVO Alenka Kosem ponedeljek: 8.15 - 9.00
RAČUNALNIŠTVO Rolando Lašič petek: 8.15-9.00

ŠOLSKA PREHRANA

Učencem nudimo malico in kosilo. Šola je vključena v projekt zdravih šol. Več pozornosti bomo posvetili zdravi prehrani, medsebojnim odnosom in zdravstvenemu varstvu otrok.

Cena malice: 160,00 SIT

Cena kosila: 1.-4. razred: 375,00 SIT

5.-8.razred: 460,00 SIT

Prispevek za OPB: 300,00 SIT

Malica in kosilo se odštevata, če otrok manjka več kot tri dni, če starši o odsotnosti otroka obvestijo šolo.


ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vsi učenci 1., 3., 5. in 7. razreda bodo v tem šolskem letu sistematično zdravniško pregledani. Učenci 2., 4.,6. in 8. razreda pa kontrolno po izbiri zdravnika. Preglede bodo opravili delavci z ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR. Prav tako bodo v šoli opravljena zakonsko obvezna zaščitna cepljenja.

Zelo pomembno je, da imajo šolarji na dan pregleda potrjeno zdravstveno izkaznico, očala in morebitne izvide, če so bili predhodno napoteni na specialistični pregled, na dan cepljenja pa morajo imeti učenci s sabo knjižico s podatki o cepljenju.


ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Za zobozdravstveno varstvo so po zakonu dolžni poskrbeti starši, ki otroku izberejo osebnega zobozdravnika, ki opravlja sistematske preglede otrok in po potrebi sanira zobovje.

 

V ŠOLI JE POSKRBLJENO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ.


AVTOBUSNI PREVOZ

Prevoz šolskih otrok s posebnim avtobusom za potrebe učencev naše šole bo opravljal GLOBUS d.o.o. iz Miklavža, in sicer po dogovorjenih voznih redih in za dogovorjene relacije.

Za učence je organiziran brezplačen prevoz iz Zg. in Sp. Gorice-Podova-Brezula-Sp.Rače (Ptujska cesta), iz Ješence (postaje Ob železnici in Ulica bratov Turjakov)-KZ Rače (Ljubljanska cesta-gostilna Pri kostanju) do šole.

Avtobusne prevoze bomo sproti usklajevali glede na urnik in razpored interesnih dejavnosti.


ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Metka Pristovnik

 

Pri nas v Čenčariji že pravljice zore, že pravljice zore, a vse  čenčač poje!

Vodi jo knjižničarka Metka Pristovnik. Knjižnica je sodobno opremljena, izposoja, obdelava in nabava gradiva so računlniško podprte. V knjižnično bazo je vpisanih 8600 knjižnih enot, učencem in učiteljem pa je so na voljo še 38 naslovov revij in časopisov, ki jih lahko prebirajo v čitalnici, kasete in videokasete. Del knjižnice je opremljen v igralno sobo in je namenjen najmlajšim učencem za igro, prosti čas in za poslušanje pravljic.

V šolski knjižnici potekajo med letom različne dejavnosti:

 • projekt Knjigobube

 • pravljične ure in bibliopedagoške ure

 • individualna učna pomoč

 • reševanje slovenskega knjižnega kviza in mesečnih knjižnih ugank

 • knjižna in knjižnična vzgoja

 • izdaja biltena knjižnih novosti

 • tematske in priložnostne razstave

 • knjižni sejem

UČBENIŠKI SKLAD

Šolska knjižnica upravlja z učbeniškim skladom. Za učence naše šole so na voljo učbeniški kompleti, v katerih so učbeniki za učence od 1. do 8. razreda. Za izposojo učbenikov plačajo učenci obrabnino v višini 1/3 maloprodajne cene novih učbenikov. Znesek celotne obrabnine lahko plačajo tudi v večih obrokih. Upraviteljica šolskega učbeniškega sklada je knjižničarka, ki redno pregleduje vrnjene učbenike, izloči poškodovane in dotrajane, nabavlja nove in jih ovije v prozorno folijo, spremlja novosti pri izdaji učbenikov. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati zneska za obrabnino, zagotovi sredstva Ministrstvo za šolstvo v skladu z merili, ki jih določi minister.


STARŠI!

 

VABIMO VAS K SODELOVANJU Z UČITELJI IN STROKOVNIMA DELAVKAMA ŠOLE.

V POMOČ VAM BO TUDI PUBLIKACIJA OŠ RAČE 2001/2002, ŠOLSKI KAŽIPOT, ki so ga učenci dobili ob začetku šolskega leta.

 


UČENCEM ŽELIMO PRIJETNO IN USPEŠNO ŠOLSKO LETO 2002/2003.


Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)