osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
E K O  Š O L A

OSNOVNA ŠOLA RAČE OHRANJA NAZIV EKOŠOLA ŽE TRETJE LETO

 

Dne 5.junija 2003 je naša šola drugič zapored osvojila naziv EKOŠOLA. Ker ta prestižni naslov ni trajen, se mora šola zanj dokazovati in potegovati vsako leto. Program Ekošole za šolsko leto 2003/2004 je natrpan in zahteven. To dokazuje, da se vedno bolj zavedamo, kako pomembna je naša skrb za naš planet. S podpisom ekolistine smo si zadali obveze, ki jih bomo uresničevali.

To pomeni, da bomo skrbeli za:

 • red, disciplino, prijateljstvo, ustvarjalnost, prizadevanje in vedoželjnost,

 • zmanjšanje odpadkov v šolskih prostorih oziroma tam, kje so urejene možnosti,

 • aktivno sodelovanje pri učnih urah z okoljskimi vsebinami,

 • dober zgled drugim,

 • raziskovanje in proučevanje razlogov za probleme v lokalnem okolju,

 • osveščanje drugih o nujnosti varovanja okolja, varčevanja z naravnimi viri (vodo),

 • ohranitev pitne vode in privzgajanje pravega odnosa do nje,

 • preprečevanje onesnaževanja vode,

 • racionalno porabo vode (čiščenje in higiena),

 • skrb za urejanje okolice, s katero kažemo pozitiven odnos do okolja in pomembno vlogo posameznikov pri varovanju narave,

 • ureditev šolskih prostorov in šolske okolice,

 • pripravljenost sodelovanja pri ureditvi kraja.

20.septembra 2003 smo izvedli v okviru mednarodne akcije GEOTRIP 2003 naravoslovni dan na temo Krajinski park Rače. V njej so sodelovali vsi učenci in učitelji naše šole ter številni zunanji sodelavci. Cilj akcije je predstaviti širši javnosti naravno dediščino našega kraja.

 

 

OSNOVNA ŠOLA RAČE OHRANJA NAZIV EKOŠOLA ŽE TRETJE LETO

Ekološko sporočilo otrok in učencev ter vzgojiteljic in učiteljev v našem vrtcu in šoli vsem, ki jih skrbi za našo Zemljo, se glasi:

POSTANIMO PRIJATELJI ZEMLJI. ŽELIMO SI, DA BI SE VSI, MAJHNI IN VELIKI SPOPRIJATELJILI Z ZEMLJO. MI V VRTCU IN ŠOLI Z MAJHNIMI STVARMI, A VELIKI IN ODGOVORNI LJUDJE Z VELIKIMI, ODGOVORNIMI STVARMI IN PROBLEMI. ZATO, VABIMO VSE DOBRE LJUDI, DA SE NAM PRIDRUŽIJO V ISKANJU POMOČI TEJ BOLNI ZEMLJI.

Ekološki problemi so zajeli ves svet. Čeprav različna gibanja za ohranjanje zdrave narave dokaj glasno pozivajo ljudi k sodelovanju proti onesnaževanju narave in vzpostavljanju humanega odnosa do vsega živega. V našem ekovrtcu in naši ekošoli želimo z vzgojo in izobraževanjem naših otrok ter ozaveščanjem staršev in krajanov pomagati pri uresničevanju naslednjih načel: - da ima vsak človek pravico do zdravega in produktivnega življenja v harmoniji z naravo, - da današnji razvoj ne sme ogrožati razvoja in ekoloških potreb sedanje in prihodnje generacije, - da je treba vzpodbujati ozaveščanje javnosti o okolju, da mora onesnaževalec poravnati stroške onesnaževanja. V Sloveniji smo leta 2000 odložili 1. 050.000 ton odpadkov in imeli 50.000 – 60.000 divjih odlagališč. Neprijetno je dejstvo, da še vedno lahko najdemo odpadke na cesti, travniku in skoraj ne naletimo na večji kamen, pod katerim ne bi našli smeti, ob vsaki reki se šopiri vsaj eno divje odlagališče. V gozdovih najdemo zarjavele štedilnike in avtomobile, ki pričajo o pohoti človeške civilizacije. Odpadki ne nastajajo kar sami od sebe. V naravi odpadkov ni – odpadlo listje tvori zaščito za gozdno prst in bivališče za številne organizme, ki ga presnavljajo, razgrajujejo in pretvarjajo za uporabo dreves. Odpadek enega naravnega procesa je surovina za drugega in tako gre v naravi do neskončnosti. Ljudje izrabljamo naravne vire, jih presnavljamo, pretvarjamo in oblikujemo na različne načine za lastno uporabo. Ker jih kasneje ne moremo več vrniti neposredno v naravo, jih zavržemo v okolju, bolj ozaveščeni jih odstranijo na posebna odlagališča. In prav zato je okoljska vzgoja še kako pomemben dejavnik dela z javnostjo na področju gospodarjenja z odpadki.Vzgajati in izobraževati za prijazen in odgovoren odnos do narave je temeljno načelo sleherne vzgojno-izobraževalne ustanove, še posebej pa šole, ki nosi naziv EKOŠOLA.

Ob letošnji že tradicionalni krajevni očiščevalni akciji v mesecu aprilu, so učenci naše šole, ki so se akcije udeležili, ugotovili, da je bilo na terenu najti manj odpadkov kot lani. Mogoče čez 10 let takšne akcije ne bodo več potrebne?

Za EKOprogramski svet OŠ Rače: Zdenka Puhar

Pri svojem delu pričakujemo podporo staršev in krajanov.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)