osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

ŠOLSKI SKLAD

Sklad je namenjen za nakupe nadstandardne opreme in zviševanja standarda pouka. Sklad bo pridobival sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Sklad bo upravljal upravni odbor, ki bo imel predsednika in šest članov. Za delovanje sklada je upravni odbor sprejel pravila. Predsednica sklada je Zdenka Puhar.
Kakor do sedaj bomo tudi v prihodnje sredstva iz sklada namenili za zmanjševanje socialnih razlik med učenci in kvalitetnemu dvigu vzgojnoizobraževalnega dela. V šolskem letu 2003/2004 se starši prostovoljno, samostojno odločajo med ponujenima višinama prispevkov v šolski sklad (600,00 ali 1.200,00 sit). Ob začetku šolskega leta bodo vsi podpisali izjavo, iz katere je razvidno za kakšen prispevek so se odločili. Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo sklada bomo porabili za izboljšanje pogojev pouka in interesnih dejavnosti ter pomoč socialno šibkim otrokom.
 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)