osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

VRTEC SE PREDSTAVI

 

NAJ BO OTROKU

ZAVETJE VARNOSTI,

LJUBEZNI IN SREČE.


Našemu vrtcu je ime Smehec. V šolskem letu 2003/2004 se je vanj na novo vpisalo 26 otrok, tako bo letos obiskovalo vrtec skupaj 85 otrok, starih od dveh do šest let, ki bodo razdeljeni v pet oddelkov.

vrtko.jpg (9120 bytes)

ORGANIZIRANOST VRTCA

Vrtec deluje kot organizacijska enota Osnovne šole Rače. Pedagoški vodja vrtca je Zdenka Puhar, strokovni pa Irena Flajšman. Za otroke skrbi pet strokovno usposobljenih vzgojiteljic in pet pomočnic vzgojiteljic. Za zdravo in dobro hrano skrbita kuharica in pomočnica kuharice, za lep in čist vrtec pa negovalka prostorov.

 

ODDELKI VRTCA

Otroci so razdeljeni v dve starostni obdobji. V prvem starostnem obdobju so otroci stari od dve do tri leta, v drugem starostnem obdobju pa otroci stari od tri do šest let.

1. ZVEZDICE (od 2 – 3 let ): M. Kodrič, C. Šnuderl
2. LUNICE (od 3 - 4 let): J. Borovnik, I. Hodak
3. OBLAČKI (od 4 – 5 let): N. Strmšek, V. Savnik
4. SNEŽINKE (od 4 – 6 let): N. Kmetec, S. Horvat
5. SONČKI (od 5 – 6 let): I.Flajšman, A. Herceg

vrtko.jpg (9120 bytes)

DNEVNI RED V VVZ:

 1. Sprejem otrok: od 5.30 do 7.45 (sprejem, pogovor, izmenjava informacij med starši in vzgojiteljico).

 2. Od 7.45 do 8.15 zajtrk in opravila v zvezi z osebno higieno, oblačenjem, obuvanjem (izvajajo se v skladu z zdravstveno higienskimi načeli, starostjo in številom otrok), ureditev igralnice.

 3. Od 8.15 do 10.00 zaposlitev otrok (zaposlitve po želji otrok in usmerjene zaposlitve so razporejene v dnevu tako, da se med seboj prepletajo, tečejo v času, ko je pripravljenost zanje največja).

 4. Od 10.00 do 10.15 zdrav POGRINJEK.

 5. Od 10.15 do 12.30 dejavnosti na prostem, sprehod.

 6. Od 12.30 do 13.00 kosilo.

 7. Od 13.00 do 14.00 počitek ali zaposlitev po želji.

 8. Od 14.00 do 16.00 malica, organizirane igre in različne dejavnosti v prostoru in na igrišču, odhajanje otrok domov.

 

VSTOP NOVINCEV V VRTEC

Da bo uvajanje vašega otroka v vrtec čim bolje steklo, vam priporočamo:

 • pogovorite se z vzgojiteljico svojega otroka,

 • z informacijo o svojem otroku boste vzgojiteljici pomagali, da bo vašemu otroku ustvarila pogoje za prijetnejše bivanje,

 • negujte odnos med vami, otrokom in vzgojiteljico,

 • če želite sodelovati pri uvajanju otroka v vrtec, bodite v času bivanja v oddelku aktivni – bodite otroku zgled.

VSTOP V VRTEC JE POMEMBEN DOGODEK V ŽIVLJENJU OTROKA IN STARŠEV. Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM LAHKO TA DOGODEK NAREDIMO PRIJETNEJŠI.

PRIORITETNE VZGOJNE NALOGE V VRTCU

 • Razvijanje otrokovega samospoštovanja in pozitivne samopodobe,

 • telesna vzgoja in Zlati sonček,

 • promet in preprečevanje nezgod pri otrocih,

 • okoljska vzgoja,

 • skrb za zdravje, vnašanje elementov zdravega načina življenja in zdravo prehrano,

 • dvigniti kakovost dela starši z različnimi metodami in oblikami dela.

 

vrtko.jpg (9120 bytes)

REDNA DEJAVNOST VRTCA

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po Kurikulu za vrtce. To je nacionalni dokument, v katerem je uokvirjen koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Delo se načrtuje po tematskih sklopih, kjer je poudarjena vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji otrokovega razvoja.

ZDRAV VRTEC

Je projekt promocije zdravja v vrtcih.Temelji na programih, ki vključujejo področja, s katerimi lahko vplivamo na navade in razvade v otroštvu kot so:

 • prehrana,

 • telesna dejavnost,

 • odnos do škodljivih razvad,

 • védenje o zdravju.


EKOVRTEC

V tem šolskem letu smo se odločili, da si pridobimo naziv ekovrtec. Projekt ekovrtec je mednarodni projekt, kateri v program dela načrtno uvaja okoljsko vzgojo. S projektom želimo pomagati otrokom graditi čustven odnos do okolja ter jim z vzgojo in vzgledi širiti znanje o zdravem okolju.
Naziv ekovrtec pomeni graditi človekove vrednote, v odnosih graditi na strpnosti, medsebojnem spoštovanju ter živeti v sožitju z okoljem in naravo.

POPESTRITVENI PROGRAM


Izvaja se za popestritev rednih dejavnosti v vrtcu:

 • pravljične ure v šolski knjižnici

 • bralna značka Malček bralček

 • računalniške urice v OŠ Rače

 • praznovanje jeseni s piknikom,

 • pohodi, kratki izleti,

 • projekti: Zlati sonček, Bralna značka, Zdrav vrtec, Zgodnje uvajanje naravoslovja v vrtec, ekovrtec.

 • rekreativne ure v šolski telovadnici (od 1. decembra do 30. marca)

DOPOLNILNI PROGRAM:

Izvaja se na osnovi doplačila staršev. V ponujene dejavnosti se otroci vključujejo po svojih željah, interesih in sposobnostih:

 • tečaj nemškega jezika,

 • plesni tečaj,

 • tečaj drsanja,

 • vrtec v naravi,

 • letovanje v Punatu.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

 • informiranje vzgojnega kadra o otrokovih navadah, vedenjskih pojavih, željah in potrebah,

 • v vrtec lahko pripeljejo samo zdravega otroka,

 • upoštevanje poslovnega časa vrtca

 • poravnavanje obveznosti v roku 8 dni po izstavitvi računa.

SODELOVANJE S STARŠI

Aktivno vključevanje staršev v izvajanje vzgojnega dela prispeva k uspešnemu vzgojnemu delu vseh zaposlenih v zavodu, zato pričakujemo pristno sodelovanje tudi v bodoče.

Oblike sodelovanja so:

 • svet staršev

 • svet zavoda

 • roditeljski sestanki in govorilne ure

 • skupni izleti v naravo

 • vključevanje v vzgojno delo in druge dejavnosti vrtca


RODITELJSKI SESTANKI IN PRIREDITVE:

 • informativni roditeljski sestanek s predavanjem – oktober 2003,

 • roditeljski sestanek s predavanjem – januar 2003

 • delavnica za starše – marec 2003,

 • čistilna akcija ob dnevu zemlje – april 2003,

 • zaključna prireditev – maj 2003,

GOVORILNE URE

vsak prvi četrtek v mesecu od 17. do 18. ure.

vrtko.jpg (9120 bytes)

Z IGRO SE OTROK RAZVIJA

IN CVETE, KAKOR SE

CVETJE RAZVIJA IZ POPJA:

VESELJE JE DUŠA SLEHERNEGA

POČUTJA V TEM ČASU.

(Frobel)

 

POSLOVNI ČAS VRTCA JE OD 5.30 DO 16.00

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)