osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
E K O  Š O L A

Dne 5.junija 2005 je naša šola četrtič zapored osvojila naziv EKOŠOLA. Ker ta prestižni naslov ni trajen, se mora šola zanj dokazovati in potegovati vsako leto.Program Ekošole za šolsko leto 2003/2004 je natrpan in zahteven. To dokazuje, da se vedno bolj zavedamo, kako pomembna je naša skrb za naš planet.

Kot ekošola uresničujemo naslednje cilje:

 • red, disciplino, prijateljstvo, ustvarjalnost, prizadevanje in vedoželjnost,

 • zmanjšanje odpadkov v šolskih prostorih oziroma tam, kje so urejene možnosti,

 • aktivno sodelovanje pri učnih urah z okoljskimi vsebinami,

 • dober zgled drugim,

 • raziskovanje in proučevanje razlogov za probleme v lokalnem okolju,

 • osveščanje drugih o nujnosti varovanja okolja, varčevanja z naravnimi viri (vodo),

 • ohranitev pitne vode in privzgajanje pravega odnosa do nje,

 • preprečevanje onesnaževanja vode,

 • racionalno porabo vode (čiščenje in higiena),

 • skrb za urejanje okolice, s katero kažemo pozitiven odnos do okolja in pomembno vlogo posameznikov pri varovanju narave,

 • ureditev šolskih prostorov in šolske okolice,

 • pripravljenost sodelovanja pri ureditvi kraja.

V šolskem letu 2004/2005 smo izvedli naslednje aktivnosti oziroma dejavnosti:

 • raziskovali smo biotsko pestrost kraja,

 • sodelovali v razpisanih projektih: Voda; Energija - včeraj, danes, jutri; Tetra pak; novoletne ekovoščilnice; ekonalepke; Ekokviz,

 • izvedli smo ekodan v sodelovanju z lokalno skupnostjo in društvi iz kraja,

 • na nivoju šole smo izvedli tri akcije zbiranja starega papirja. Učenci čez vse leto pridno zbirajo prazne baterije, urejajo ekokotičke in skrbijo za lepo okolje šole.

ena.JPG (99935 bytes)

dva.JPG (95099 bytes)

tri.JPG (79380 bytes)

stiri.JPG (107594 bytes)

pet.JPG (97402 bytes)

 

wmficon.gif (1059 bytes) posnetek sajenja dreves (wmv)

reallogo.jpg (7638 bytes) posnetek sajenja dreves (real)

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)