osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

INFORMACIJE O ŠOLI

Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA RAČE
Naslov: Grajski trg 1, 2327 RAČE
Telefon: +386 2 609 71 10,+386 2 609 71 11
Telefax: +386 2 608 12 21
Transakcijski račun: 01298-6030676659
Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
Enota šole: VVZ RAČE
Naslov vrtca: Nova ulica, 2327 RAČE
Telefon vrtca: +386 2 608 09 01
Ravnatelj: JOŽEF JURIČ, prof.

URADNE URE ZA STARŠE: torek, sreda, četrtek od 10.00 do 12.00.

USTANOVITELJ

Osnovno šolo Rače, v čigar sestavo sodi tudi Enota vrtca Rače, je ustanovila Občina Rače-Fram z odlokom o ustanovitvi.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Zgornja Gorica, Spodnja Gorica, Brezula, Rače in del Ješence.

ŠOLSKI PROSTOR

Osnovna šola se nahaja v središeu Rač. Število učilnic, matičnih in namenskih, je šestnajst. Oddelki razredne stopnje imajo pouk v učilnicah 1. nadstropja starega dela šole in nadzidka, oddelki predmetne stopnje pa v učilnicah pritličja, kjer imajo kabinetni pouk. Učilnice in druge prostore uporabljamo za pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti. V sklop šole spadajo tudi velika in mala telovadnica ter dve igrišei (za rokomet in košarko). Šolsko dvorišče z igrišči in travnatimi površinami je ograjeno in s tem loečno od prometnih poti.

ORGANI ŠOLE
1. svet šole
2. ravnatelj
3. strokovni organi
4. svet staršev
ORGANI UPRAVLJANJA

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.

Svet šole sestavljao delegati (mandatno obdobje 2001-2005):

ŠOLA

 1. Marjeta Breznik,

 2. Romana Šabeder,

 3. Benjamin Peršuh,

 4. Drago Predikaka.

VRTEC

 1. Andreja Herceg,

OBČINA RAČE-FRAM

 1. Nevenka Gril-Hameršak,

 2. Robert Strmšek,

 3. Zlatka Napast.

PREDSTAVNIKI STARŠEV

 1. Aida Gorjak,

 2. Zoran Koren,

 3. Mandl Andrej.

 

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi v šoli so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in predmetni strokovni aktivi.

Učitelji so povezani v 10. strokovnih aktivov, ki jih vodijo učitelji:

 • aktiv razred. pouka vodi J. Pučko

 • aktiv opis. ocen. vodi M. Bernard

 • aktiv OPB vodi I. Rošer

 • naravoslov. aktiv vodi D. Pernek-Lesjak

 • aktiv šport. vzg. vodi J. Trantura

 • mat. aktiv vodi I. Fingušt

 • družboslov. aktiv vodi T. Tramšek

 • jezik. aktiv vodi M. Falež

 • aktiv um. vzg. vodi M. Kosmačin

 • aktiv tujih jezikov vodi Sabina Ozmec

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo v skladu z zakonodajo v zavodu oblikovali svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Kvalitetno delo šole je pogojeno z dobrimi odnosi med starši in strokovnimi delavci ter vodstvom šole.

Izvoljeni člani sveta staršev so:

Valter Gračner,

Nevenka Pregl,

Tomaž Čelofiga,

Viktor Butolen,

Mateja Ozmec,

Tatjana Horvat,

Darinka Medved- Gerečnik,

Zlatka Ojsteršek- Ferčič,

Petra Bauman,

Suzana Pauman,

Renata Močnik,

Aida Gorjak,

Janez Granda,

Mia Pesek,

Branka Kmetec,

Nada Krajnc,

Anton Lašič.

Predsednica sveta staršev je ga. Aida Gorjak.

Prvi sklic sveta staršev  opravi ravnatelj. Področje delovanja sveta staršev je zapisano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev. Mentorja parlamenta sta ravnatelj Jožef Jurič in knjižničarka Metka Pristovnik. V vsakem šolskem letu se bodo sestali najmanj dvakrat.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)