osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

R A Z I S K O V A N J A

9. aprila 2005 je na OŠ Rače potekalo 5. srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Podravja

Letošnje srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Podravja, tokrat že peto po vrsti, je potekalo v Račah. Gostiteljica več kot 250 mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev je bil Osnovna šola Rače. V sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, EO Maribor, ki jo zastopa gospa Sonja Pogorevc, ter Občino Rače – Fram smo pripravili prireditev, ki ni bila samo manifestacija znanja, pač pa tudi priložnost za izmenjavo zamisli, razmišljanj in vizij.

Udeležencem sta zaželela dobrodošlico ter uspešne zagovore svojih raziskovalnih nalog župan Občine Rače – Fram Branko Ledinek ter ravnatelj OŠ Rače Jožef Jurič. Poudarila sta pomen raziskovalne dejavnosti za osebni napredek vsakega posameznika, ki z usvajanjem metodologije znanstvenoraziskovalnega dela pridobiva dragocene osnove za nadaljnje uspešno šolanje, še zlasti pa je njihovo delo pomembno za družbo in njen razvoj. Kakor je poudaril ravnatelj Jožef Jurič, se je že danes potrebno pomerjati s strokovnjaki iz drugih dežel in samo visoka strokovna usposobljenost nam bo omogočala, da bomo postajali vedno bolj in tudi ostali konkurenčni. Zbranim so spregovorili in čestitali za uspešno opravljeno delo tudi redni profesor dr. Željko Knez s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, magistrica Majda Potrata, članica Programskega sveta Regionalnega centra zveze za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v Mariboru ter dr. Boris Aberšek, predsednik Programskega sveta Regionalnega centra za tehnično kulturo Slovenije.

Po zagovorih nalog, ki so potekali po posameznih področjih v ločenih učilnicah, so si učenci raziskovalci in njihovi mentorji lahko ogledali kulturni program, ki so ga pripravili in izvedli učitelji in učenci naše šole v sodelovanju z glasbeno in plesno šolo, ki že vrsto let delujeta na naši šoli. Gostje so bili nad filmi, igro, plesom, petjem in igranjem inštrumentov naših učencev navdušeni.

S svojimi nalogami so sodelovali učenci in mentorji z 18 osnovnih in dijaki in njihovi mentorji z 2 srednjih šol Podravja; na srečanju ne sodelujejo mariborske šole, saj le-te organizirajo svoje srečanje. Naloge, ki so jih izdelali mladi raziskovalci, so bile s področja geografije in turizma, fizike in astronomije, biologije, slovenskega jezika in književnosti, zgodovine, ekonomije, matematike, kemije, sociologije, ekologije z varstvom okolja, psihologije, etnologije in zdravstva – skupaj je bilo oddanih in predstavljenih kar 57 raziskovalnih nalog, ki so jih pregledale in ovrednotile strokovne komisije za posamezna področja.

Naša šola je sodelovala s štirimi nalogami. Na področju matematike so učenke Sanja Gornjec, Alisa Kovačevič in Sara Bučar predstavile nalogo z naslovom Praštevila in praštevilski trikotniki, njihova mentorica je bila Romana Šabeder, profesorica matematike in fizike. Komisija je nalogo ocenila kot odlično in jo uvrstila na prvo mesto, s čimer so si avtorice in njihova mentorica prislužile uvrstitev na državno tekmovanje v Murski Soboti, ki bo potekalo v začetku junija, ter izlet v Salzburg. Ista mentorica je pomagala izdelati raziskovalno nalogo tudi učenkam Nini Gregorc, Anji Okorn in Tadeji Plečko, tokrat na področju astronomije. Na srečanju so predstavile nalogo z naslovom Zemljina zvesta spremljevalka in se z uvrstitvijo na drugo mesto prav tako uvrstile na državno tekmovanje ter bile nagrajene z izletom v Salzburg. Učenki Bronja Herynek in Tjaša Strahija sta pod mentorstvom učiteljice zgodovine in geografije Tatjane Tramšek izdelali raziskovalno nalogo s področja zgodovine z naslovom Skrb družbe in družine za novorojenčka v 20. stoletju. Naloga si je delila prvo mesto in se tako uvrstila na državno tekmovanje, avtorici in mentorica pa se bodo za nagrado udeležili izleta v Salzburg. Četrta naloga je bila s področja biologije in nosi naslov Pasemske mačke. Avtorjem Martinu Milcu, Žanu Gojčiču in Klemnu Žmegaču žal ni uspelo ponoviti lanskega uspeha, saj so se uvrstili na peto mesto, kar pa ne pomeni, da z raziskovalnim delom ne bodo nadaljevali. Pri nalogi sta jima pomagali mentorici učiteljica biologije Darja Pernek Lesjak ter učiteljica slovenskega in angleškega jezika Ksenija Pečnik.

Naši učenci in njihove mentorice so torej dosegli zavidljive uspehe. Na državnem tekmovanju jim želimo veliko uspeha, največji uspeh pa je že to, da so se raziskovalnega dela lotili in tako začeli pridobivati dragocene izkušnje in znanja za nadaljnje šolanje in delo.


Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600
modertrak.gif (853 bytes)