osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
zdravas.gif (986 bytes)
ZDRAVA ŠOLA

Naša šola se je v  jeseni 1998 priključila v slovensko mrežo Zdravih šol in  predstavlja trajna izvajanje nalog s področja zdravja. Nadaljujemo ga s področjem Duševno zdravje, ki bo letos potekalo na temo Moj prosti čas, družina in prijateljstvo. Tako kot doslej bomo tudi v bodoče skrbno bdeli nad uresničevanjem pomembnih ciljev zdrave šole.

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali kako lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v šoli.

 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

 • Izkoristili bomo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.

 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.                              

 • Aktivno bomo podpirali zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

 • Upoštevali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podpirala pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Čim več informacij in želja bomo skušali pridobiti od učencev in na podlagi teh izvesti njim zanimive dejavnosti.

Realizirali jih bomo preko športnih, naravoslovnih,  kulturnih dni, razrednih ur in projektnih dnevov. Še naprej bomo sodelovali z Inštitutom za varovanje zdravja in se dodatno izobraževali.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)