osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
E K O  Š O L A
 

eko.jpg (8739 bytes)

 

Program dela za tekoče šolsko leto je nadgradnja preteklega, osvojena vsebina je sestavni del hišnega reda in letnega delovnega načrta šole. Zavedamo se, da nas ta projekt združuje, bogati in hkrati postavlja pred nova vprašanja, kako živeti naprej in ohranjati zdravo naravo in okolje za bodoče rodove.

V okviru programa ekošole bomo nadaljevali z udejanjanjem načel in ciljev, ki smo jih zapisali v ekolistini.

Skupaj z zdravo šolo bomo:

 • skrbeli za red, disciplino, prijateljstvo, ustvarjalnost, prizadevanje in vedoželjnost,

 • zmanjšanje odpadkov v šolskih prostorih oziroma tam, kje so urejene možnosti,

 • aktivno sodelovanje pri učnih urah z okoljskimi vsebinami,

 • dober zgled drugim,

 • raziskovanje in proučevanje razlogov za probleme v lokalnem okolju,

 • osveščanje drugih o nujnosti varovanja okolja, varčevanja z naravnimi viri (vodo),

 • ohranitev pitne vode in privzgajanje pravega odnosa do nje,

 • preprečevanje onesnaževanja vode,

 • racionalno porabo vode (čiščenje in higiena),

 • skrb za urejanje okolice, s katero kažemo pozitiven odnos do okolja in pomembno vlogo posameznikov pri varovanju narave,

 • ureditev šolskih prostorov in šolske okolice,

 • pripravljenost sodelovanja pri ureditvi kraja,

 • skrb za živali (hišni ljubljenci in druge v naravi živeče živali),

 • ohranjali bomo skrb za lepe medsebojne odnose,

 • sodelovali v vseh zbiralnih akcijah,

 • delovali na humanitarnem področju.

Letos so med kriteriji za pridobitev ekozastave poudarjene naslednje smernice: Šola mora uvajati program ekošole kot način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in dejavno odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vsakega živega bitja. Je pomemben program, ki ohranja kulturno in nacionalno izročilo v Sloveniji. Ekošola je darilo našim mladim, da zrastejo v srečne in notranje izpopolnjene ljudi, ki bodo znali vzpostaviti in ljubiti naravo, svoj kraj in deželo, in si bodo upali živeti življenje kot vrednoto v najširšem pomenu besede. Nacionalni kriteriji za pridobitev naziva in zastave so zastavljeni tako, da služijo vrednotenju poti, ki pelje k uresničevanju vizije slovenske ekošole.

Na osnovi dosedanjega dela in nekajletnih izkušenj, mora naše delo v prihodnje temeljiti na dejavnosti, ki izkazujejo konkretne rezultate. Z navedenega sledi, da je vloga učitelja pri izvajanju okoljskega programa vedno bolj zahtevna in temelji na akcijski kompetenci, kar pomeni da mora učitelj navedeno kompetenco pri otroku razvijati, jo vzpodbujati in tako oblikovati okoljsko pismene in odgovorne ljudi. To bo v prihodnje primarna naloga vseh zaposlenih na naši šoli. Pri svojem delu pa pričakujemo podporo staršev, krajanov in lokalne skupnosti, kot smo jo imeli vse do sedaj.

Eko programski svet je na svojem sestanku, v torek 18.3.2008 sprejel naslednje dogovore:

1. Oceniti in prevetriti eko kotičke v razredih.

2. Skupina učencev v razredu oblikuje eko kodo v stilu "repa".

3. Vsak razred mora imeti svoj ekokoš. V razpravi ocenite skupen odnos do njihovega namena in uporabnosti.

4. Seznanite učence, da učenci 2. triade sodelujejo v ekokvizu, kjer lahko pokažejo svoje znanje s področja ekologije. Motivirajte nadarjene učence za sodelovanje. V razredu lahko izvedete eko uro s pomočjo CD-ja in vprašalnika. CD je primere tudi za 3. triado. Šolski prvak v eko znanju je za šolsko leto 2007/2008 je Luka Gojkošek iz 6.a razreda. Udeležil se bo državnega tekmovanja v mesecu aprili.

5. Sodelujemo v projektu Zemljo so nam posodili otroci. V projektu bomo predstavili delo naše šole in TAL 2000 oziroma njenega lastnika, g. Hergana, ki ga hkrati predlagamo za nagrado za posebne dosežke na področju ohranjanja rastlinske raznovrstnosti, še posebej tistih vrst rastlin, ki so v naravi že zelo redke.

6. V soboto, 29. marca 2008, bo potekala delovna akcija. Za učence naše šole udeležba obvezna, vabljeni starši in drugi krajani Rač.

7. V soboto, 10. maja 2008, se bo naša šola priključila vseslovenski akciji DAN ŠPORTA TREH GENERACIJ. Prireditev bo na dan potekala po vsej Sloveniji. Razredniki in učenci delajte na promociji prireditve.

Na dan te prireditve bo potekalo tudi zbiranje odpadnega papirja, in sicer v sklopu vseslovenske akcije pod naslovom Odprimo srce. Denar zbran na ta način bo namenjen štipendiranju učencev, kar pomeni, da bomo zaradi sodelovanja v akciji predlagali našega učenca, ki bo vse leto prejemal štipendijo npr. 20 EUR - odvisno od količine zbranega papirja oziroma denarja v skupno vrečo.

8. Razpravljajte o eko pravilih, predvsem ugotavljajte v kakšni meri jih uresničujete.

9. Obeležite 22. marec, Svetovni dan voda in v mesecu aprilu Svetovni dan Zemlje.

_IGP8040.JPG (94300 bytes)

_IGP8049.JPG (98974 bytes)

_IGP8093.JPG (101708 bytes)

_IGP8118.JPG (105975 bytes)

_IGP8355.JPG (90288 bytes)

 

wmficon.gif (1059 bytes) Posnetek sajenja dreves (wmv)

reallogo.jpg (7638 bytes) Posnetek sajenja dreves (real)

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)