osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

ŠOLSKI SKLAD

Sklad je namenjen za nakupe nadstandardne opreme in zviševanja standarda pouka. Sklad bo pridobival sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, katerega mandatno obdobje traja od 2004/2006. Ima predsednika in šest članov. Za delovanje sklada je upravni odbor sprejel pravila. Predsednica sklada je Zdenka Puhar.

V šolskem letu 2007/2008 se starši prostovoljno odločajo med ponujenimi višinami prispevkov v šolski sklad (3,00 ali 6,00 evrov). Ob začetku šolskega leta starši podpišejo izjavo, iz katere je razvidno za kakšen prispevek so se odločili. Kakor do sedaj bomo tudi v prihodnje sredstva iz sklada namenili za zmanjševanje socialnih razlik med učenci, dvigu kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela, prispevali k stroškom, ki nastanejo z nabavo vode, materialnih stroškov, prevozov in tekmovalnin.

Za nadzor nad upravljanjem s sredstvi sklada svet staršev imenuje nadzorni svet šolskega sklada. Njegova naloga je bdeti nad gospodarnim in odgovornim poslovanjem sklada.

 

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)